Nieuws

Rechtbank legt afschot van edelherten in Oostvaardersplassen stil

  • 13 november 2019

De bestuursrechter heeft op dinsdag 12 november 2019 de opdracht om het aantal edelherten in de Oostvaardersplassen te verminderen tot een doelstand van 490 dieren, niet in stand gehouden. Staatsbosbeheer is dan ook per direct gestopt met het afschot van edelherten. De opdracht van de provincie Flevoland aan Staatsbosbeheer voor het afschot van edelherten liep tot 1 januari 2020. Daarna zou een ontheffing van kracht zijn geweest voor afschot op basis van het Faunabeheerplan. Het Faunabeheerplan ging uit van maximaal 500 edelherten in het gebied.

Het vervolg

De provincie Flevoland en Staatsbosbeheer beraden zich op de uitspraak en de consequenties voor het vervolg. Het vroeg reactief beheer is en blijft mogelijk in het geval van gebrekkige of gewonde dieren. Er wordt in het natuurgebied verder gewerkt aan de uitvoering van de overige maatregelen uit het beleidskader, zoals de aanleg van beschuttingsmaatregelen en de reset van het moeras.

Lees hier het nieuwsbericht van de Rechtbank.

Meer over dit onderwerp