Nieuws

Akkoord over minder boskap Schoorlse Duinen

  • 01 november 2019

Er wordt minder bos gekapt in het Schoorlse duingebied. Dat hebben provincie Noord-Holland, gemeente Bergen en Staatsbosbeheer besloten. Concreet betekent dit dat het Baaknolbos behouden blijft. Om het kwetsbare Schoorlse duingebied te herstellen, blijft kap van bos noodzakelijk, maar minder dan in het oorspronkelijke plan. Het participatieplatform Schoorlse Duinen, dat bestaat uit betrokkenen uit de omgeving, is positief over dit besluit.  

Herstel van de natuur

Herstel van dit Natura 2000-gebied is nodig om de unieke planten en dieren in dit gebied te beschermen. Dit gebeurt o.a. door maatregelen zoals het verwijderen van de bovenste grondlaag (afplaggen) en lokale bomenkap. Het verwijderen van bosgebieden blijft noodzakelijk voor het herstel van het duinsysteem. Door het verwijderen van deze bomen krijgt de overwegend zuidwestenwind meer vrij spel waardoor vergrassing van de duinen wordt tegengegaan en de dynamiek in de duinen weer kan toenemen. Op korte termijn zijn dat het Leeuwenkuilbos en Dr. van Steijnbos (samen 2%); de daarop volgende fasen vanaf 2022 het Frederiksblink (4%). 

Baaknolbos

De geplande kap van het Baaknolbos was onderdeel van de herstelmaatregelen die na 2021 plaats zouden vinden. We verwachten het duin weer voldoende te kunnen herstellen zonder de kap van dit bos. Eventueel zijn extra aanvullende maatregelen noodzakelijk om dit zonder kap van de Baaknolbos te realiseren. De komende jaren wordt de ontwikkeling van het gebied zorgvuldig gemonitord. Als hieruit niet blijkt dat kap écht noodzakelijk is voor het herstel van het duingebied, blijft het bos dus bestaan. 

Staatsbosbeheer is blij met dit akkoord, omdat het ruimte biedt voor zowel noodzakelijk natuurherstel en tegemoetkomt aan de wens om minder bos te verwijderen en het Baaknolbos te behouden. 

Lees hier het persbericht van gemeente Bergen, provincie Noord-Holland en Staatsbosbeheer. 

Meer over dit onderwerp