Nieuws

Voor het eerst visarend geringd in Nederland

  • 12 juli 2019

Voor het eerst is er een visarend geringd in Nederland. Een hoogspanningsmast in de Brabantse Biesbosch biedt één van de twee Nederlandse broedparen sinds 2017 nestgelegenheid. Op bijna 65 meter hoogte kroop dit voorjaar één jong uit het ei. Deze werd op 10 juli in samenwerking met Tennet, Evides, Sovon en Staatsbosbeheer voorzien van een kleurring, waarmee hij individueel herkenbaar is. Hiermee zijn de eerste stappen op het vlak van onderzoek naar deze zeldzame soort gezet. 

Visarenden broeden pas sinds 2016 in ons land en om meer kennis over ze te verzamelen is nu voor het eerst een jonge vogel geringd. Om visarenden in de toekomst goed te kunnen beschermen is het goed om te weten welke gebieden ze bezoeken, hoe lang ze blijven leven en of ze in de toekomst terugkeren naar ons land. Visarenden zijn echte trekvogels, die langs de kust van West-Afrika overwinteren. 

Nieuwe natuur en nestgelegenheid 

De Biesbosch herbergt de enige twee broedparen en is daarmee een belangrijk startpunt voor de prille populatie. De vestiging is vooral  te danken aan de groeiende visarendenstand in Europa, waardoor er ook meer vogels door ons land treken. Die worden in de Biesbosch aangetrokken door de aanwezigheid van dode bomen, hoogspanningsmasten en  veel visrijk water. Ze bouwden in de afgelopen jaren nesten in verschillende hoogspanningsmasten en dode bomen die in het doorstroomgebied van ‘Ruimte voor de Rivier’ staan, waar de vogels ook vaak vissend worden gezien. 

Succesvol 

Het geringde jong is al de veertiende jonge visarend die is opgegroeid in de Biesbosch. In 2017 werden drie jongen groot in het nest in de hoogspanningsmast.  In een nest in een dode boom elders in het gebied zijn deze week drie jongen waargenomen. Dat broedpaar  bouwde een nieuw nest, nadat het oude in maart uit een boom waaide. Het bevindt zich in een afgesloten rustgebied in het natuurontwikkelingsgebied van de Noordwaard bij Werkendam. Nieuw was dit jaar ook de bouw van nesten in de Sliedrechtse Biesbosch. De vogel daar was echter te jong om tot broeden over te gaan. 

Foto: Hans Gebuis

Meer over dit onderwerp