Nieuws

6 miljoen euro voor ontwikkeling Nationale Parken

  • 26 juli 2019

De komende jaren wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van Nationale Parken nieuwe stijl. Om een extra impuls te geven aan deze kwaliteitssprong stelt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over 2020 – 2022 eenmalig 6 miljoen euro beschikbaar. Met dit bedrag wordt er gewerkt aan grotere en sterkere parken op het gebied van kwaliteit en beleving. Om dit te realiseren is het van belang dat het door LNV beschikbaar gestelde geld wordt aangevuld met cofinanciering vanuit de regio. Dit schrijft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. 

Brede samenwerking

Vanuit onder andere het ministerie van LNV, de provincies, Staatsbosbeheer, IVN, LandschappenNL, ANWB en Stichting Samenwerkingsverband Nationale Parken zijn gezamenlijke ambities geformuleerd voor Nationale Parken nieuwe stijl. De kern daarvan ligt bij grotere parken met een sterke gebiedsidentiteit en een hoge beleefbaarheid. Regionaal wordt er ook gekeken om de parken ruimer te begrenzen. Dit betekent dat dorpen – en soms ook steden – onderdeel kunnen uitmaken van het nationaal park. Om dit te bereiken wil minister Schouten samenwerken met provincies, parken, terreinbeherende organisaties, natuurorganisaties, ondernemers en de toeristenbranche. Deze brede samenwerking moet ervoor zorgen dat de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van onze parken wordt versterkt. 

Betrokkenheid en educatie

Nationale parken zijn de pronkstukken van onze natuur. Ook vervullen ze een veelzijdige rol binnen onze samenleving. Zo bieden ze kansen om van de natuur te genieten en tegelijkertijd bij te dragen aan het besef dat natuur kwetsbaar is en beschermd moet worden. Daarbij zijn betrokkenheid vanuit de omgeving en educatie van groot belang. Daarom stelde minister Schouten – naast de eenmalige 6 miljoen euro – eerder al jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar voor educatie in de nationale parken.  

Nationaal Park Hollandse Duinen

Boswachter Mark Kras vertelt in onderstaand filmpje over wat de samenwerking in Nationaal Park Hollandse Duinen betekent.

Meer over dit onderwerp