Nieuws

Update afschot edelherten Oostvaardersplassen

  • 04 april 2019

Op 10 december 2018 startte Staatsbosbeheer met het verminderen van het aantal edelherten in de Oostvaardersplassen. De periode van afschot liep tot 1 april, en gaat weer van start op 1 september 2019. Vanaf 10 december 2018 tot 1 april 2019 zijn er in totaal 1745 edelherten in het natuurgebied geschoten. Hiervan zijn 8 edelherten geschoten in het kader van vroeg reactief beheer, dat betekent dat deze dieren gebrekkig of verwond waren. Er zijn 1235 edelherten voor consumptie aangeboden. Op 1 september 2019 wordt weer gestart met uitvoeren van de opdracht om de populatie edelherten voor het einde van dit jaar terug te brengen tot een doelstand van 490 edelherten.

Provinciale Staten van Flevoland hebben in juli 2018 ingestemd met nieuw beleid voor het natuurgebied, dat erop is gericht de toekomst van het Oostvaardersplassengebied als waardevol vogelgebied te waarborgen. Een van de opgaven van het nieuwe beleid is dat het aantal edelherten in het gebied terug zal worden gebracht naar een doelstand van 490 edelherten, dat betekende een vermindering van ruim 1.800 edelherten. De provincie Flevoland heeft Staatsbosbeheer de opdracht gegeven om het afschot voor 1 januari 2020 te realiseren. Tijdens het broedseizoen van de vogels (vanaf 1 april tot 1 september) en de bronst van de edelherten (oktober) vindt er geen afschot plaats.

Aantal geschoten edelherten per maand:

  • december: 97
  • januari: 825
  • februari: 432
  • maart: 391
  • totaal: 1.745

Uitval andere dieren

Ook na de invoering van het nieuwe beleid voor de Oostvaardersplassen, blijft vroeg reactief beheer, als onderdeel van het nieuwe beheer, jaarrond van kracht. Dit beheer is van toepassing in het geval van zieke of gebrekkige dieren. Dan wordt het dier door faunabeheerders uit zijn lijden verlost. Deze winter is er één heckrund geschoten vanuit dierenwelzijnsoogpunt. Bij de konikpaarden zijn twee dieren geschoten in het kader van vroeg reactief beheer en één dier is een natuurlijke dood gestorven. 

Jaarlijkse tellingen

De grote grazers in de Oostvaardersplassen worden ieder jaar in oktober geteld. Deze tellingen vanuit een helikopter worden jaarlijks uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de aantallen heckrunderen, konikpaarden en edelherten in de Oostvaardersplassen. De volgende telling is eind oktober 2019.  

Meer info

Meer over dit onderwerp