Nieuws

Zorgen om veiligheid Limburgs buitengebied

  • 08 maart 2019

Staatsbosbeheer, Limburgs Landschap, Natuurmonumenten en LLTB maken zich zorgen over de veiligheid in het Limburgse buitengebied. Aanleiding daarvoor is dat de Groene Brigade, de vijfkoppige provinciale handhavingsdienst van het buitengebied, zware zaken zoals grootschalige stroperij en grote afval- en drugsdumpingen minder vaak oppakt. Ook de politie heeft zich grotendeels uit het buitengebied teruggetrokken. 

De Groene Brigade heeft, in vergelijking met een aantal jaar geleden, minder buitenuren ter beschikking, zo constateren de vier organisaties. Ook zijn hun bevoegdheden beperkt. Nieuwe brigadiers worden niet meer voorzien van wapens waardoor ze minder toegevoegde waarde hebben voor veelal niet-bewapende deeltijd-BOA’s, zoals de BOA’s van terreinbeheerders. 

Zwaardere zaken

De ontwikkeling bij de Groene Brigades hebben grote impact omdat zij het beste overzicht hebben op de criminaliteit in het Limburgse buitengebied, en omdat zij de meeste expertise hebben voor de aanpak van zwaardere zaken. Voor Staatsbosbeheer, Limburgs Landschap, Natuurmonumenten en LLTB is het van groot belang dat de Groene Brigades als provinciale handhavingsdienst er op toegerust zijn om de regie te nemen bij het aanpakken van de veiligheid in het buitengebied. Bij regie gaat het om informatie delen, elkaar steunen en samenwerken en samen acties opzetten. Terreinbeheerders kunnen dat niet zelf. Zij werken een beperkt aantal deeltijdtoezichthouders die die zij uit eigen middelen moeten betalen. 

Convenant

De zorgen worden geuit aan de vooravond van de ondertekening van een convenant over handhaving in het buitengebied tussen onder meer deze vier organisaties en de provincie Limburg. Dat convenant, dat op 11 maart wordt ondertekend, biedt BOA’s van terreinbeherende organisaties de mogelijkheid ook handhavend op te treden buiten het eigen werkgebied. 

De organisaties omarmen dat convenant: ‘Het convenant maakt handhaven op het terrein van anderen mogelijk waardoor we efficiënter kunnen werken. Echter, voor de aanpak van grotere zaken zoals zware stroperij, drugshandel, afval- en drugsdumpingen in de natuur en in landbouwgebieden, inbraak in groeves, diefstal van landbouwvoertuigen en –materialen, hennepteelt in de natuur en tussen de mais, testen explosieven, vuurwapens en zwaar vuurwerk of vergiftiging van dieren, verandert het niets.’ 

Het tekort aan toezicht gaat ten koste van veiligheid, vergroot de kans op aantasting en schade in kwetsbare natuurgebieden. Daarnaast stijgt de overlast bij agrarische ondernemers. 

Meer informatie

Lees meer over afval in ons dossier Afval in de natuur
Meer over dit onderwerp