Nieuws

Koning opent Reevediep

  • 14 maart 2019

Koning Willem-Alexander heeft vanochtend in Kampen het Reevediep officieel in gebruik genomen. De nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer is de afronding van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Met de aanleg van het Reevediep wordt hoogwater makkelijker afgevoerd en zijn meer deltanatuur, recreatie- en woonmogelijkheden ontstaan in de IJsseldelta. Staatsbosbeheer gaat dit nieuwe natuurgebied van 350 hectare beheren.

 

Sluisdeuren open

De koning opende de vaargeul en het nieuwe natuurgebied door de sluisdeuren open te zetten. Bij hoogwater op de IJssel bestaat overstromingsgevaar voor Zwolle, Kampen en het achterland. Om de waterveiligheid in dit gebied te versterken is het nodig om de IJssel uitloopmogelijkheden te geven. Dit is het laatste Ruimte voor de Rivier-project in Nederland, waarmee alle 34 landelijke Ruimte voor de Rivier-projecten zijn opgeleverd. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat was ook aanwezig.

Ontwikkeling flora en fauna

Grote groepen grutto’s hebben het Reevediep al gevonden. Net als veel andere steltlopers. Ze slapen en eten hier. De natuur beweegt mee met hoog- en laagwater. Hier vinden we straks riet en bloemrijke graslanden voor bijvoorbeeld de kwartelkoning. Met ondiep water waar het wemelt van het leven. Denk aan zeldzame modderkruiper en waterspitsmuis. Met om de hoek een nieuw rietmoeras voor vogels als grote karekiet en roerdomp. Er zijn al 3 roerdompen en broedende bruine kiekendief. Staatsbosbeheer werkt hier aan een natuurgebied waar riviersoorten hun plek kunnen gaan vinden, waar mensen van kunnen genieten en we zorgen dat waterveiligheid geborgd is. 

Reevediep Festival

Op 22 april 2019, tweede Paasdag, kan iedereen kan komen kijken naar wat hier is opgeleverd tijdens het Reevediep Festival. 

Meer over dit onderwerp