Nieuws

Deel konikpaarden Oostvaardersplassen naar Spanje en Wit-Rusland

  • 13 maart 2019

Staatsbosbeheer verhuist een groep van ongeveer 180 konikpaarden vanuit de Oostvaardersplassen naar natuurgebieden in Spanje en Wit-Rusland. Het transport van een groep van 25-30 paarden naar natuurgebied Atapuerca in Spanje vindt hopelijk op korte termijn plaats. Het transport van de groep van ongeveer 150 konikpaarden naar Wit–Rusland is gepland voor begin juni. De paarden die naar Republican Landscape Reserve Naliboksky in Wit-Rusland gaan, moeten voor vervoer een maand in quarantaine. Over een maand zijn de merries echter hoogdrachtig en zijn er jonge veulens geboren. Vervoer is dan niet in het welzijnsbelang van dieren, vandaar dat het vervoer naar Wit-Rusland waarschijnlijk in juni plaats vindt. In Wit-Rusland gaan de paarden weer een maand in quarantaine, alvorens ze worden losgelaten in hun nieuwe leefgebied.

Hooi uit Nederland

In Spanje is de natuurlijke vegetatiegroei momenteel nog niet volledig op gang gekomen, daarom gaat er een vrachtwagen met hooi uit Nederlandse natuurgebieden met de paarden mee op reis om de overgang voor de konikpaarden zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Nieuw beleid

Provinciale Staten van Flevoland heeft in juli 2018 ingestemd met nieuw beleid voor natuurgebied de Oostvaardersplassen. Dat betekent voor de konikpaarden die in het gebied leven dat het aantal dieren in het gebied terug zal worden gebracht naar 450. Gedeputeerde Harold Hofstra: “Met deze transporten brengen we het aantal konikpaarden terug naar dit aantal. Ik ben blij dat Staatsbosbeheer dit voortvarend en zorgvuldig heeft opgepakt en een geschikte plek heeft gevonden voor deze dieren. Hiermee hebben we weer een belangrijke stap gezet in de uitvoering van het nieuwe beleid voor de Oostvaardersplassen.” Ook Staatsbosbeheer-directeur Sylvo Thijsen is opgetogen: “Dit is een belangrijk moment voor de verdere ontwikkeling van de Oostvaardersplassen. De paarden verhuizen naar natuurgebieden waar de paarden verder in familieverband kunnen leven. In hun nieuwe leefgebieden zullen de paarden met hun begrazing een bijdrage leveren aan de verbetering van de natuurwaarden en een gevarieerd landschap.”

Spanje

Paleolitico Vivo nabij Atapuerca is een natuurgebied en een archeologische vindplaats in het noorden van Spanje, circa 15 kilometer ten zuidoosten van Burgos, en het is momenteel een kleine 1000 hectare groot. De konikpaarden uit de Oostvaardersplassen komen in een nieuw deelgebied van 175 hectare. Dit gebied bestaat hoofdzakelijk uit open bos met een ondergroei van gras en op verschillende open plekken heide. De dieren worden, samen met een kudde van 18 Schotse Hooglanders ingezet voor het natuurlijke beheer in het gebied en om de variatie in de vegetatie te houden. Alle deelgebieden zijn publiekstoegankelijk en er vinden regelmatig jeepsafari’s plaats. De beheerders van het gebied hebben veel ervaring met vormen van natuurlijke begrazing met onder andere prezwalskipaarden, konikpaarden, heckrunderen, wisenten en ezels en controleren de kuddes bij hun dagelijkse ronden.

Wit-Rusland

Het Naliboksky natuurreservaat is het grootste bosgebied van Wit-Rusland. Het gebied valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Bosbouw van Wit-Rusland. Er is een grote diversiteit van plantensoorten, waaronder veel rode lijstsoorten. Het reservaat beslaat een oppervlakte van 87.000 hectare. Het gebied rondom het reservaat bestaat ook uit natuur. Het totale natuurgebied beslaat 240.000 hectare. Een van de beheerproblemen is het dichtgroeien van de open gebieden door het ontbreken van grote graasdieren, vandaar dat de konikpaarden uit de Oostvaardersplassen zeer gewenst zijn. De beheerders van het gebied hebben veel ervaring met vormen van natuurlijke begrazing. Er lopen onder andere wisenten, elanden, edelherten en wilde zwijnen in het gebied.

Meer informatie

Meer over dit onderwerp