Nieuws

Samen werken aan een Schone Schelde

  • 19 februari 2019

28 partijen ondertekenden het samenwerkingsconvenant Schone Schelde. Hiermee onderkennen de betrokken organisaties dat zwerfvuil een probleem is en geven zij aan samen te willen werken om het probleem in en rond de Schelde aan te pakken. 

In Zeeland vinden jaarlijks een groot aantal opruimacties rond de Schelde plaats. Deze worden georganiseerd door verschillende partijen. Een keer per jaar is er een gezamenlijke opruimactie, onder de naam Schone Schelde. Het samenwerkingsconvenant Schone Schelde heeft tot doel de gezamenlijke inspanning te vergroten en het probleem bij de bron aan te pakken. Daarmee willen de betrokken partijen de hoeveelheid zwerfvuil in de Schelde structureel verminderen.

Samen voor een schone Schelde

Om het zwerfafvalprobleem bij de bron aan te pakken is samenwerking essentieel. Hoe meer organisaties en mensen actief zijn en zich verantwoordelijk voelen voor het probleem, hoe meer bewustwording wordt gecreëerd en mensen worden bereikt. Het convenant stimuleert deze samenwerking.  Op de oevers, in de uiterwaarden en bij stuwen en sluizen ligt na elke hoogwaterperiode veel zwerfafval. Als het zwerfafval niet wordt opgeruimd, stroomt het uiteindelijk richting zee en vergroot het de bekende ‘plastic soep’: de grote drijvende eilanden van plastics in de oceanen. Het convenant richt zich op aanpak bij de bron en wordt ondersteund door gezamenlijke opruimacties.

Inzet van Rijkswaterstaat

Het samenwerkingsconvenant Schone Schelde is gefaciliteerd door Rijkswaterstaat. De actieve bijdrage van Rijkswaterstaat bestaat uit monitoren, het verbeteren van afvalbeheer op het eigen areaal, het faciliteren van opruimacties door de zwerfvuilregeling (het ophalen en afvoeren van door anderen verzameld zwerfvuil) en het ondersteunen van educatie- en communicatietrajecten.

Inzet van Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer is één van de samenwerkingspartners van het samenwerkingsconvenant Schone Schelde. Wij vinden het van belang dat de zwerfvuilproblematiek op zee en in het stroomgebied van de Schelde bij de bron aangepakt wordt. De actieve bijdrage van Staatsbosbeheer bestaat o.a. uit het onder de aandacht brengen van deze problematiek en de gezamenlijke aanpak om deze op te lossen. Daarnaast zullen wij samen met onze vrijwilligers helpen met het opruimen van het zwerfvuil en waar nodig opruimacties te faciliteren.

Ondertekenaars

Het samenwerkingsconvenant Schone Schelde werd op 19 februari ondertekend door Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, waterschap Scheldestromen, de gemeenten Borsele, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Veere en Vlissingen, HZ University of Applied Sciences, North Sea Port, Haven van Antwerpen, Amels, Dow Benelux, Trinseo, KIMO, Plastics Europe Netherlands, Natuurmonumenten, NME Schouwen-Duiveland, MEC De Bevelanden, IVN, Nationaal Park Oosterschelde, Staatsbosbeheer, Zeeuwse Reinigingsdienst, Doe mee Verlos de zee, Zeeuwse Milieufederatie, Zero Plastic Rivers en Schoon Zeeland.

Meer over dit onderwerp