Nieuws

Heide branden voor meer biodiversiteit

  • 26 februari 2019

De brandweer hoeft niet gewaarschuwd te worden als er rookpluimen hangen boven de Sallandse Heuvelrug. Een aantal hectares heide op de Sallandse Heuvelrug worden gecontroleerd afgebrand om de biodiversiteit te verbeteren. Ook al kleurt de heide elke zomer mooi paars, er moet gewerkt worden aan de conditie. De grond is verzuurd door stikstof waardoor vele plant- en diersoorten met uitsterven worden bedreigd.

 

Meer diversiteit

Gezonde heide is gevarieerde heide. Door heide te branden ontstaat afwisseling in oude en jonge heide en dat levert een grotere diversiteit op van flora en fauna in het hele gebied. Op de plaats waar heide is weggebrand, loopt niet alleen de heide opnieuw uit maar ook ontkiemen er zaden in de grond van verschillende planten. En de as die neerdaalt bevat mineralen die de heide hard nodig heeft. Het branden heeft een gunstig effect op allerlei planten. En daardoor ook op insecten die weer voedsel zijn voor vogels zoals de nachtzwaluw, het korhoen en de roodborsttapuit. Maar ook soorten als de zandhagedis en de hazelworm zijn gebaat bij meer variatie: zij moeten zich kunnen opwarmen in de zon en hebben beschutting nodig om zich te kunnen verschuilen voor hun vijanden. Naast het branden van de heide wordt er ook door maaien, bekalken met steenmeel, kleinschalig plaggen en de inzet van een schaapskudde meer variatie op de heide aangebracht.

Veilig branden

Van tevoren hebben zijn de randen van de brandvlaktes gemaaid. Dit voorkomt dat de brand overslaat naar de omliggende heide. Weersomstandigheden zijn van invloed op de keuze van het moment van branden, het mag niet te vochtig zijn en er mag niet teveel wind staan.

Samenwerking

Samen met de Provincie Overijssel, Landschap Overijssel en Natuurmonumenten werken we samen aan het herstel van het kwetsbare heidelandschap. Dat doen we door verschillende maatregelen te nemen waardoor de kwaliteit van de leefgebieden voor planten en dieren verbetert. De Sallandse Heuvelrug is onderdeel van een groot gebied in het midden van Overijssel waarin vijf Europees beschermde natuurgebieden liggen. De Sallandse Heuvelrug spant de kroon met het grootste aaneengesloten droge heidegebied van West Europa te midden van de Lemelerberg, de Borkeld, het Wierdense- en Boetelerveld. Het Overijsselse heidelandschap belooft een gezond en duurzaam leefgebied voor de toekomst dat ruimte biedt voor natuur, recreatie, landbouw en economie.
Meer over dit onderwerp