Natuurbeheer

Landschapstypen en ecosystemen

Dankzij de ligging aan zee en de grote rivieren kent de Nederlandse natuur relatief veel variatie. Van duinen tot moerassen en van riviernatuur tot hoogveen. Ieder landschapstype en ieder ecosysteem heeft zijn eigen kenmerken, zijn eigen flora en fauna en reageert verschillend op droogte en stikstofoverschot. Om die verschillende soorten natuur zo gezond mogelijk te houden, varieert ook ons beheer per natuursoort. We lichten zeven landschapstypen uit.
Natuurbeheer

Duin- en kustlandschap

Omdat er letterlijk veel beweging in duin- en kustlandschap zit, zijn er veel verschillende leefgebieden voor planten en dieren. Wij stimuleren die dynamiek. Lees meer
Lees meer
Natuurbeheer

Zandlandschap

Zandlandschappen herstellen gaat vooral over de variatie aan planten en dieren behouden. Daar zetten wij ons voor in; met maatwerk. Lees meer
Lees meer
Natuurbeheer

Heuvellandschap

Om de vele soorten flora en fauna in heuvellandschap te behouden, stimuleren we het langer vasthouden van water en het aanleggen van bufferzones. Lees meer
Lees meer
Natuurbeheer

Meren en zeearmen

De dynamiek in zeearmen en meren zorgt voor leefgebieden van veel flora en fauna. Daarom proberen wij water en land beter met elkaar te verbinden. Lees meer
Lees meer
Natuurbeheer

Beekdallandschap

Voor natuur in beekdalen staat voorop dat het water de ruimte krijgt. Wij brengen dat in de praktijk. Lees meer
Lees meer

Polderlandschap

De biodiversiteit in polderlandschappen is afhankelijk van de waterhuishouding. Daar werken we aan. Samen met anderen. Lees meer
Lees meer
Natuurbeheer

Rivierenlandschap

We proberen de natuurlijke dynamiek van het water weer meer ruimte te geven. Goed voor de biodiversiteit en tegen overstromingen. Lees meer
Lees meer