Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Functioneel

Zorgt voor een goede werking van de website

Analytisch

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Tracking

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Route

Wandelroute Bosontwikkeling

Ooit was hier in het Vechtdal stuifzand, nu ontwikkelt zich hier een gevarieerd bos met loof- en naaldbomen en daar profiteren allerlei planten en dieren van. Stuwwallen vormden dit glooiende landschap dat is ontstaan in de laatste ijstijd. Je wandelt door boswachterij Ommen, langs één van de vennen en over een zandverstuiving. Bij het ven kun je de dodaars zien of horen. In het bos komt onder andere de middelste bonte specht voor en bij de zandverstuiving kun je de vrij zeldzame boomleeuwerik treffen. Langs het pad zie je soms omgewoelde plekken, het werk van een foeragerende das.

Van boom tot bos

Ter gelegenheid van het Jaar van het bos hebben onze boswachters in het hele land speciale Van boom tot boswandelingen uitgezet. Langs de route vind je via een QR-code verhalen over bomen, bos en bosbeheer én leuke opdrachtjes voor kinderen.

Bekijk de routes
Deze route gelopen? Geef een beoordeling
(niet getoond op website)