Natuurgebied

Zwarte Water

Maak een wandeling langs de uiterwaarden van het Zwarte Water en je ziet ons land op z’n best.

Wandelen langs het Zwarte Water

De uiterwaarden van het Zwarte Water in Overijssel zijn niet alleen een paradijs voor vogels, maar ook voor wandelaars. Over de hooggelegen kronkelende dijken aan weerszijden van rivier en uiterwaarden is het prachtig wandelen. Kerktorens priemen boven het groen uit. Over het water glijden binnenschepen voorbij. Het uitzicht reikt ver over de polder Mastenbroek, een van de oudste polders van ons land. En het veen van de Olde Maten: smalle stroken weide en hooiland.

En tijdens je wandeling kom je veel verschillende soorten vogels tegen. Kwartels, aalscholvers en ooievaars, in de winter ganzen, en in het voorjaar tureluurs, grutto's en wulpen.

Contact
Boswachter Egbert Beens
Egbert Beens Boswachter van dit gebied
Wijkweg 2
7954 HP Rouveen
e.beens@staatsbosbeheer.nl 06-50213097