Natuurgebied

Zuid-Limburg

Heuvels en dalen, bronnen en beken, bloemenzeeën en archeologische rijkdommen

Over Zuid-Limburg

In Zuid-Limburg zijn meerdere natuurgebieden met een variëteit aan landschap met heuvels en beken, flora en fauna.

Ravensbos

Hier vind je rust en cultuurrijke natuur. In het voorjaar zorgen de slanke sleutelbloem, pinksterbloem en dotterbloem ervoor dat de vennetjes in een waar kleurpalet veranderen. Hogerop is het aanzienlijk droger en voelt onder andere de das zich thuis.

Bunderbos

In het Bunderbos tussen Meerssen en Elsloo vind je vele bronnen en beken. Dat levert prachtige wandelroutes en rustieke picknickplekjes op. Bijzondere diersoorten zoals de vuursalamander, de Alpenwatersalamander, de kleine salamander, diverse soorten vleermuizen, ree, das en vos vinden hier onderdak. In het voorjaar ruik je hier de typische geur van de daslook.

Gerendal

Het Gerendal in de gemeente Valkenburg aan de Geul is waarschijnlijk het beroemdste bloemendal van Nederland. Dankzij de kalkrijke bodem groeien op de zonbeschenen hellingen talloze beschermde planten, waaronder ruim 14 soorten orchideeën. Veel van deze planten vind je terug in de orchideeëntuin.

Geuldal

Dwars door het Geuldal in de gemeente Gulpen-Wittem loopt de rivier de Geul. Door de invloed van lood- en zinkmijnen komt er plaatselijk zinkflora voor. Maar ook de ijsvogel, kamsalamander, hazelworm, appelvink en vele vlinders zijn te vinden in het Geuldal.

Gulpdal

In de kronkelende Gulp vind je allerlei zeldzame vissen, zoals de eltris, kopvrombarbeel en de geherintroduceerde forel. De oevers van de Gulp zijn het thuis voor foeragerende vogels, levendbarende hagedissen en de hazelworm. Je wandelt in dit gebied via de kalkgraslanden zo het bos is. Via de typische holle wegen klim je omhoog naar het plateau, waar het glooiende landschap zich voor je uitstrekt.

Kunderberg

De Kunderberg in de gemeente Voerendaal bestaat uit bossen, holle wegen en de beroemde kalkgraslanden waar orchideeën goed gedijen. Ruim 80 zeldzame plantensoorten komen hier voor, waaronder de grote muggenorchis. Typisch zijn ook de graften, terrassen op een helling om de erosie tegen te gaan.

Grasveld met orchideeën op de Kunderberg in Zuid-Limburg

Savelsbos

Het Savelsbos, op de oostelijke Maasdalhelling in de gemeente Eijsden-Margraten, kent een lange historie. Regelmatig worden hier sporen uit de steentijd aangetroffen. Zoals de prehistorische vuursteenmijnen, het oudste archeologische en industrieel monument van Nederland. In het bos vind je bovendien een rijk planten- en dierenleven. De oude loofbomen vormen een eldorado voor holenbroeders. Ook de das voelt zich thuis in dit bos. Zeer bijzonder is de aanwezigheid van amandelwolfsmelk.

Vuursteenmijnen

Ruim 5.000 jaar geleden werd hier gegraven naar vuursteen om er vervolgens wapens en gebruiksvoorwerpen van te maken. De vuursteenmijnen zijn de oudste bekende vorm van mijnbouw in Nederland. In de jaren zestig en zeventig van de vorig eeuw zijn deze mijnen onderzocht door een werkgroep van enthousiaste amateurarcheologen en oud-mijnwerkers. Vervolgens heeft Staatsbosbeheer de mijn onder toezicht van deze werkgroep toegankelijk gemaakt voor publiek. De vuursteenmijnen in het Savelsbos zijn alleen toegankelijk tijdens excursies met een gids. De excursies zijn van april t/m september. Kijk op vuursteenmijn.nl voor meer informatie.

Vijlenerbos

Het Vijlenerbos is een grensoverschrijdend bosgebied. Je vindt hier nog veel oude perceelgrenzen, zoals grensstenen en grensbomen. De kilometers lange bosranden zijn vooral belangrijk voor de dieren die hier leven. Hier komen onder andere de hazelmuis, de eekhoorn, wilde kat, het wilde zwijn en het ree voor. Hier vind je ook het hoogste punt van Nederland, de Vaalserberg van 322 meter. Het bekende Drielandenpunt markeert de grens met België en Duitsland.

Hazelmuis

Een van Zuid-Limburgs beroemdste bewoners is de hazelmuis. Deze zeldzame muis is dol op de karakteristieke heggen en struwelen in het Zuid-Limburgse landschap.

De kilometers lange bosranden van het Vijlenerbos herbergen veel diersoorten, waaronder de hazelmuis.