Natuurgebied

Zeevang

Dit open veenweidelandschap is het hele jaar door een paradijs voor vogels, midden in de Zuiderzeegeschiedenis.

Vogelparadijs de Zeevang

Tot in de 13e eeuw was de Zeevang - de naam zegt het al - gevangen door de zee. Toen de zee eenmaal buitengesloten was, ontstond er een patroon van lange, smalle graslanden, brede sloten en lintdorpen op de dijken. De grutto voelt zich hier thuis. In het voorjaar zijn de weidevogels vanaf de klemweg goed zichtbaar. In de winter vind je hier een grote rijkdom aan groepen overwinterende vogels.

Ook in de plantengroei in dit zilte natuurgebied tussen Purmerend en Hoorn is de invloed van de Zuiderzee nog merkbaar. Planten als moerasmelkdistel, heen en echte heemst kunnen niet zonder zout. Maar het meest kenmerkend van de Zeevang zijn de vogels. Ganzen, smienten, goudplevieren en zwanen houden van dit vlakke, open land achter de dijk. En dat is te merken aan hun aantallen, in alle jaargetijden een lust voor het oog.

Contact
Boswachter Jamie Jenner
Jamie Jenner Boswachter van dit gebied
Middel 180A
1551 ST Westzaan
veenweiden@staatsbosbeheer.nl 075-6282628