Natuurgebied

Wieringermeer

In het Robbenoordbos en Dijkgatbos groeien zwarte elzen, zachte berken en heel veel paddenstoelen. Polderbos op z’n best.

Over de Wieringermeer

Niet alle delen van de nieuwe Wieringermeer bleken geschikt voor landbouw. In het noordoosten van de polder bleef de grondwaterstand te hoog. Hier bestond de bodem behalve uit zware en lichte klei ook uit veen- en zandgrond. Door de waterdruk van de Waddenzee en het IJsselmeer ontstond er kwel. Dit zoete grondwater wordt omhoog gestuwd door een ijzer- en zouthoudende laag. Omdat deze gebieden voor landbouw niet geschikt zijn, werden er bomen aangeplant.

Zo ontstond er een jong bos, het Robbenoordbos. Helaas bleef er bijna geen boom overeind staan, nadat in 1945 door de toenmalige bezetter de IJsselmeerdijk werd opgeblazen en de Wieringermeerpolder in 2 dagen tijd weer vol stroomde. Na de bevrijding is alles opnieuw aangeplant. Tegenover het gat in de dijk is, ter herinnering aan de inundatie, een tweede bos aangeplant. Dit kreeg de naam Dijkgatbos.

Wandelen en fietsen in Robbenoordbos

Bij aanleg van het Robbenoordbos was houtproductie het hoofddoel. De betekenis van het bos is in de loop der jaren echter veranderd. Het Robbenoordbos is nu een natuurlijk bos waar je kunt wandelen en fietsen in gevarieerde natuur. Het streven van Staatsbosbeheer is een bos, dat zichzelf kan verjongen en waar bomen van alle leeftijden voorkomen. Met soorten die van nature in Nederland thuishoren en passen bij de bodem en het klimaat.

Dijkgatsweide

In het voorjaar van 2008 is het natuurontwikkelingsgebied Dijkgatsweide voltooid. Vanwege zoute kwel is dit gebied erg nat. Er zijn veel kleine plassen en poeltjes, waar riet en zoutminnende planten als zeeaster zich thuis voelen. Veel soorten vogels en zoogdieren maken gebruik van de plasjes en het omliggende grasland. De reeën uit het bos kunnen er overdag rusten en schuilen, en zich tegoed doen aan de kruiden die er groeien. In het gebied is een wandel- en fietspad aangelegd om van het ene naar het andere bos te gaan. Het wandelpad is een echt natuurbelevingspad, waarbij je de zeeslenk oversteekt via 'stapstenen' in het water. In het broedseizoen is dit pad niet toegankelijk.

Tijdens graafwerkzaamheden is een boomstamkano gevonden van maar liefst 7,5 meter lang. De kano is gedateerd rond 3.300 voor Christus. Niet eerder werd in Noord-Holland zo'n oude kano ontdekt. Zeer waarschijnlijk was er op deze plek ook een nederzetting, wat duidt op vroege prehistorische bewoning.

Sport en spel in Dijkgatbos

In het Dijkgatbos wisselen bos en open ruimten elkaar af. Net als in het Robbenoordbos groeien hier verschillende boomsoorten, zoals zomereiken, beuken en grove dennen. De vele paden nodigen uit voor een flinke wandeling. Buiten de paden is er volop ruimte voor natuur, zoals uilen, konijnen, spechten, vleermuizen, reeën en boommarters. Het Dijkgatbos is daarnaast bij uitstek een sport- en spelbos met een ruiter- en mountainbikeroute.

In het Dijkgatbos ligt een mountainbikeroute van zo'n 20 kilometer.