Natuurgebied

Wieringen

Wieringen heeft nog steeds een eilandsfeer. Met zee aan alle kanten, overal vogels, knusse weggetjes en vergezichten.

Eilandsfeer in Wieringen

Wieringen is een voormalig eiland tussen de Waddenzee en Zuiderzee en is wonderbaarlijk mooi. Glooiend groen, houtwallen die vee en fietsers beschermen tegen de wind van zee, historische boerderijen, knusse dorpen, slingerende weggetjes. En altijd is de zee dichtbij, en ook de zeevogels. Meeuwen, visdiefjes, lepelaars en ganzen noemen Wieringen hun thuis.

Wieringen is tot 1930 een eiland geweest. Dit zie je onder andere aan de zogenaamde wierdijken. Dat zijn dijken van ingeklonken zeewier die door de bewoners werden opgeworpen om hun eiland tegen de zee te beschermen. Wierdijken werden op meer plaatsen in ons land aangelegd, maar alleen op Wieringen zijn restanten bewaard gebleven. Een prachtig aandenken aan de tijd dat Wieringen nog een eiland was.

Stormachtige zee bij Vatrop, Wieringen
Contact
Boswachter Hans-Erik Kuypers
Mikal Folkertsma Boswachter van dit gebied
Schoorlse Zeeweg 4
1871 PA Schoorl
m.folkertsma@staatsbosbeheer.nl 06-23647064