Natuurgebied

West-Friesland

Ruige, natte natuur vol vlinders en een speciaal vogeleiland. West-Friesland is méér dan land- en tuinbouw.

Over West-Friesland

In West-Friesland vind je Vogeleiland De Kreupel. Dit eiland is exclusief aangelegd voor vogels. Het ligt in het IJsselmeer op 4,5 km van Andijk. Eigenlijk is het een archipel van kleinere en grote eilanden, ondieptes, geulen en dammen. Vogeleiland De Kreupel is 70 hectare groot. Verschillende vogelsoorten, zoals visdieven, nestelen graag op het eiland. Visdieven broeden op de kale zandeilanden en foerageren op het open water in de ruime omtrek. Daarnaast rekenen we jaarlijks duizenden zwarte sterns, aalscholvers, kokmeeuwen, diverse eenden en nog veel meer tot de vaste gasten van dit kleine vogelrijk. Het gebied is een belangrijke rustplaats voor vogels na het broedseizoen. Het beheer van de Kreupel is er daarom op gericht om het kenmerkende pionierlandschap te behouden. Daarom maaien we jaarlijks en verwijderen we bomen. Het eiland is alleen toegankelijk voor de vogels zelf.

Natuurhaven De Kreupel tijdelijk gesloten

Ten zuiden van De Kreupel vind je de natuurhaven met een aantal aanlegsteigers. Daar heb je goed zicht op het eiland. Het hoge water en de stormen van de afgelopen winter hebben de steigers in de natuurhaven De Kreupel zwaar beschadigd. Hierdoor is de haven momenteel onveilig en zal voorlopig gesloten blijven. Rijkswaterstaat, eigenaar van het gebied, bekijkt of het mogelijk is de steigers op korte termijn te herstellen. De voorbereidingen voor de herstelwerkzaamheden zijn begonnen, maar deze zijn helaas uitgelopen vanwege plannings- en capaciteitsissues. Hierdoor zijn de herstelwerkzaamheden nog niet gestart en zal de haven ook niet hersteld zijn voor de start van het vaarseizoen. Momenteel is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden zullen starten en uitgevoerd zijn.

Staatsbosbeheer houdt Vogeleiland De Kreupel aantrekkelijk voor soorten als visdief en deze zwarte stern.