Natuurgebied

West-Friesland

Ruige, natte natuur vol vlinders en een speciaal vogeleiland. West-Friesland is méér dan land- en tuinbouw.

Over West-Friesland

In West-Friesland vind je Vogeleiland De Kreupel. Dit eiland is exclusief aangelegd voor vogels. Het ligt in het IJsselmeer op 4,5 km van Andijk. Eigenlijk is het een archipel van kleinere en grote eilanden, ondieptes, geulen en dammen. Vogeleiland De Kreupel is 70 hectare groot. Verschillende vogelsoorten, zoals visdieven, nestelen graag op het eiland. Visdieven broeden op de kale zandeilanden en foerageren op het open water in de ruime omtrek. Daarnaast rekenen we jaarlijks duizenden zwarte sterns, aalscholvers, kokmeeuwen, diverse eenden en nog veel meer tot de vaste gasten van dit kleine vogelrijk. Het gebied is een belangrijke rustplaats voor vogels na het broedseizoen. Het beheer van de Kreupel is er daarom op gericht om het kenmerkende pionierlandschap te behouden. Daarom maaien we jaarlijks en verwijderen we bomen.

Het eiland is alleen toegankelijk voor de vogels zelf. Ten zuiden van De Kreupel vind je de natuurhaven met een aantal aanlegsteigers. Daar heb je goed zicht op het eiland De natuurhaven is geopend van 15 april tot 15 oktober. Om de rust voor de vogels te garanderen, is de haven stiltegebied. Daarom mag je daar bijvoorbeeld niet zwemmen, barbecueën en muziek draaien of maken.

Staatsbosbeheer houdt Vogeleiland De Kreupel aantrekkelijk voor soorten als visdief en deze zwarte stern.