Natuurgebied

West-Brabant

De Beemden in West-Brabant zijn nat en groen. Trek je laarzen aan, neem je verrekijker mee en geniet van dit watervogelparadijs.

Over West-Brabant

In het noordwestelijke puntje van Brabant liggen de Beemden. Een lappendeken van natuurgebieden langs eeuwenoude verkavelinggrenzen.

Het ontstaan van het landschap

Het landschap hier leest als een geschiedenisboekje. Al in de 14e eeuw verschenen hier de eerste dijkjes die het land moesten beschermen tegen de zee en tegen overstromingen van de rivier de Mark. Namen als Haagsche Beemden, Kelsdonk, Gooren & Krochten verwijzen nog naar een landschap van natte polders en boezemgebied.

Natte polder vol ganzen

Hoewel de bewoners het gebied in de loop der eeuwen om wisten te toveren tot landbouw- en turfwinningsgebied, bleven de Beemden vooral een natte polder. Een wetland eigenlijk, waar het voor ganzen en watervogels goed toeven bleek. Het gebied was in de 60-er jaren van de vorige eeuw van grote betekenis voor de wereldwijde ganzenpopulatie.

In de tweede helft van de vorige eeuw leek de mens de strijd tegen het water echter te winnen. Het gebied verdroogde, industrie en landbouw namen een vlucht, waardoor de rijke flora en fauna dreigden te verdwijnen.

Tegenwoordig stelt Staatsbosbeheer alles in het werk om de Mark weer de ruimte te geven en de natte graslandsituatie te herstellen. Met succes, want ganzen en watervogels, maar ook heikikkers, libellen, fonteinkruid en waterranonkel weten de Beemden weer te vinden. Het gebied is een waar paradijs voor vogelliefhebbers.

Fort Sabina

Op het kruispunt van Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland ligt Fort Sabina, gebouwd in 1811. Het fort Sabina behoorde tot de Stelling van het Hollandsch Diep en Volkerak en had als taak om een aanval op het zuidelijke gedeelte van Holland te voorkomen.

In 1924 werd het fort opgeheven als vestingwerk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebruikt als schuilplaats voor de burgerbevolking. Tegenwoordig is het fort een van de meest intacte forten in Brabant. Er exposeren verschillende kunstenaars in het fort en het is toegankelijk voor publiek. Meer informatie: Fortsabina.nl

Waterplanten als de waterranonkel weten het water van de Beemden weer te vinden.