Natuurgebied

Vlieland

De natuur van Vlieland biedt ruimte aan honderden vogels die op dit eiland leven, broeden of onderweg naar het noorden zijn.

Rust en ruimte op Vlieland

Wie Vlieland zegt, zegt strand. Maar het op een na kleinste Waddeneiland is méér. Vanaf het hoge Vuurboetsduin, waarop de rode vuurtoren staat te pronken, is bijna het hele eiland te overzien: bos, kwelders, duinen, wad en zand. Aan de voet van de vuurtoren bevindt zich het dorp waar het gezellig druk kan zijn.

Op het één na kleinste Waddeneiland regeren rust en ruimte en zijn de vogels de baas. Meer dan honderd soorten vinden hier een plek om te broeden, te eten of reserves op te bouwen voor een lange tocht naar het noorden of zuiden. Het dijkje langs de Kroon’s Polders is de plek om vogels te zien.

Contact
boswachter Annemieke op 't Hof
Annemieke op 't Hof Boswachter van dit gebied
Dennenlaan 4
8899 BM Vlieland
ac.hof@staatsbosbeheer.nl 0562-451304