Natuurgebied

Veerse Meer

Het Veerse Meer is Zeelands paradijs voor watersporters en vogels. De vogels hebben hier maar liefst 5 eigen eilandjes.

Over het Veerse Meer

Goudplaat en Schotsman

Staatsbosbeheer beheert verschillende oeverlanden langs het Veerse Meer. Aan de noordkant liggen de Goudplaat en Schotsman. Dit zijn voormalige zandplaten, die na het gereedkomen van de Veerse Gatdam droogvielen en gedeeltelijk bebost werden. Ze zijn bijzonder vanwege de vele wilde planten die er groeien. De uitgestrekte graslanden van Schotsman zijn bekend vanwege de bijzondere orchideeën, die in juni en juli de velden kleuren. En ook de parnassia groeit er welig. Het duinstruweel van Goudplaat en Schotsman herbergt nachtegalen en grasmussen.

Eiland Haringvreter

Eiland Haringvreter, midden in het Veerse Meer, dankt zijn naam aan de zeehonden, die door vissers ook wel haringvreters genoemd werden. Vroeger rustten de zeehonden op wat toen nog een zandplaat in de zee was. De Haringvreter is nu een foerageer- en overnachtingsgebied voor vele soorten vogels. Jaarlijks komen zeker 40.000 gasten uit Scandinavië en Noord-Rusland, waaronder de middelste zaagbek, het nonnetje, de brilduiker, de smient en de meerkoet. En er leeft een grote groep damherten.

Groenpootruiter op de oevers van het Veerse Meer