Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Vechtdal

In het Vechtdal wil je maar één ding: op pad. Door al die mooie landschappen, langs die prachtige rivier.

Over het Vechtdal

Stuifzanden, heide, vennen en meertjes met waterlelies vol rode bloemen. De Besthmenerberg, die ooit werd opgestuwd door het geweld van de ijstijd, geeft een ongekend panorama over het Vechtdal. Als de avond valt verandert de mist jeneverbesstruiken in ‘witte wieven’.

Boswachterij Ommen

De natuurgebieden rond Ommen zijn voormalig landgoedbos. De bossen maakten ooit deel uit van het landgoed Eerde met zijn kasteel en parkbos. Het Eerder Achterbroek is een oud karakteristiek Saksisch hoevenlandschap, aaneengeregen door houtwallen. Knotbeuken, rodondendrons, ijskelders en grafkelders nemen je mee terug in de tijd. En dan is daar ineens 'de Sahara'. Een heuse Hollandse woestijn. Een restant van de zandverstuivingen waar Nederland in de 19e eeuw zo van te lijden had.

Ommerschans

In Ommerschans, ten noorden van Ommen, zijn de grachten en wallen van de oorspronkelijke schans zichtbaar. Deze werd aangelegd tussen 1623 en 1628 en was bedoeld om de weg door het veen naar de noordelijke provincies te beschermen tegen de Spanjaarden. Later in de 17e eeuw nam de bisschop van Münster, bijgenaamd Bommen Berend, tot twee keer toe de Ommerschans in.

In 1820 werd in Ommerschans een bedelaarskolonie gesticht door de Maatschappij van Weldadigheid. Deze maatschappij probeerde de verpaupering van Nederland te stoppen door bedelaars en zwervers onder dwang landarbeid te laten verrichten. In 1889 werd de kolonie opgeheven. De werken van de Maatschappij van Weldadigheid, en daarmee ook de Ommerschans, staan op de nominatielijst van de Unesco voor de status van Werelderfgoed. 

Boswachterij Hardenberg

Rond Hardenberg staat duizend hectare naald- en loofbos, oorspronkelijk geplant voor de houtproductie. Nu levert een tocht door het gebied over een van de vele fiets- en wandelpaden vaak bijzondere ontmoetingen op. Zo kun je er reeën en roofvogels tegenkomen op de heideterreintjes en bij de prachtige vennetjes.

De Rheezer Belten

Het dorpje Rheeze is een van de vele mooie brinkdorpen van Overijssel. De nabijgelegen belten zijn markante elementen in het landschap. Langgerekte beboste stuifduinen, uit de tijd dat de natuur nog vrij spel had. Op de toppen het kreupelhout van de prachtig ‘misvormde’ eiken. De laaggelegen Rheezermaten zien in het voorjaar geel van de dotterbloem. Een favoriete stek voor weidevogels.