Natuurgebied

Uiterwaarden Nederrijn

‘s Zomers grazen koeien er op de bloemrijke graslanden. ‘s Winters vangen de uiterwaarden overtollig regen- en smeltwater op.

Over de Uiterwaarden Nederrijn

Amerongse Bovenpolder

De Amerongse Bovenpolder wordt van oost naar west doorsneden door een oude rivierloop, de Hank. Staatsbosbeheer beheert het westelijke deel van de uiterwaarden tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede, een gebied met zeer waardevolle glanshaverhooilanden. Deze bloemrijke graslanden zijn in Nederland schaars. Dit deel van de uiterwaard loopt door tot aan de Maurikse stuw. Tussen de hooilanden liggen oude perceelscheidingen met meidoorns, die in het najaar massaal bezocht worden door zaadetende vogels, zoals koperwiek en kramsvogel.

Steenwaard

De Steenwaard is een 101 hectare groot uiterwaardengebied langs de Lek nabij de gemeente Houten. Het maakt onderdeel uit van het plan om van Arnhem tot Dordrecht langs de Lek een langgerekt snoer aan natuurgebieden te maken. Het is een gevarieerd gebied, met veel weidegebied, veel water en jong bos langs de winterdijk.

Wandelaars in een winterse Amerongse Bovenpolder