Natuurgebied

Rottum

Ooit woonden er boeren, kloosterlingen en strandjutters; nu zijn de eilanden in de Waddenzee de thuisbasis voor zeehonden en vogels.

Bezoekersinformatie

Ligging

Rottum ligt in het oostelijk deel van de Waddenzee, ten noorden van het vasteland van de provincie Groningen en ten oosten van Schiermonnikoog.

Deelgebieden

Onder Rottum vallen de gebieden Rottumeroog, Zuiderduin en Rottumerplaat.

Grootte gebied

Rottum is ongeveer 1.045 hectare groot.

Rottumerplaat afgesloten, Rottumeroog beperkt toegankelijk

Staatsbosbeheer laat graag iedereen genieten van de Wadden, maar vanwege de gevoeligheid voor verstoring van trekvogels en zeehonden zijn Rottumeroog en Rottumerplaat voor publiek afgesloten. Wel organiseert Staatsbosbeheer jaarlijks 25 expedities voor groepen  naar Rottumeroog. Deze excursies op Rottumeroog vinden plaats buiten het broedseizoen (ná 1 augustus) en tijdens laag water, om de hoogwatervluchtplaatsen van vogels niet te verstoren. Rottumerplaat is helemaal afgesloten.

Fysieke beperking

Dit gebied is niet goed toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking en kinderen.

Honden

Honden zijn niet toegestaan.