Natuurgebied

Polder Mastenbroek

Strakke lijnen in heel oud polderland. Het domein van koeien, weidevogels en boerderijen op terpen.

Droogmakerij Polder Mastenbroek

Polder Mastenbroek, tussen Zwolle en Hasselt, is een van de oudste droogmakerijen van ons land. Mooi om te kanoën of te fietsen en waar je met een beetje geluk een ooievaar of kiekendief en zeker veel andere weidevogels tegenkomt.

Zoals het een droogmakerij betaamt, is het land er rechttoe-rechtaan. Smalle sloten scheiden de langgerekte percelen grasland met grazende koeien. Land op de zee winnen was in de 16e eeuw nog nieuw en dat nog niet iedereen het vertrouwde blijkt wel uit het feit dat de boeren terpen opwierpen om hun boerderijen op te bouwen.

Alleen de kolkjes, dijkdoorbraken van de oude Zuiderzeedijk, doorbreken het strakke lijnenspel. Deze kleine beboomde plasjes vind je aan weerszijden van de Kamperzeedijk. Ook vind je hier de opvolger van het stoomgemaal dat indertijd het water van de Zuiderzee uit de polder pompte.

Contact
Boswachter Egbert Beens
Egbert Beens Boswachter van dit gebied
Wijkweg 2
7954 HP Rouveen
e.beens@staatsbosbeheer.nl 06-50213097