Natuurgebied

Oeverlanden Hollands Diep

Ongerepte natuur, met wilgenbossen en verruigde rietlanden. Ontdek de bijzondere zoetwater getijdennatuur van de Oeverlanden Hollands Diep

Over Oeverlanden Hollands Diep

In het kader van het project Deltanatuur zijn in 2006 de Albertpolder en Pieters- en Leendertspolder (APL-polder) omgevormd tot natuur- en recreatiegebied. Aardappel- en bietenakkers veranderden in een zwak glooiend krekenlandschap, waar de zoetwatergetijdenatuur zich opnieuw kon ontwikkelen. Dat is goed gelukt, want je vindt hier nu een grote verscheidenheid aan planten en dieren.

Motte

Centraal in het gebied staat de Motte, een kleine uitkijktoren die een prachtig uitzicht biedt over de Oeverlanden, het Hollands Diep en de omliggende polders. Het kasteelachtige torentje heeft iets weg van een vesting. Motte is een ander woord voor terp. Vroeger bouwde men kasteeltjes op terpen, dat noemde ze een mottekasteeltje. De motte bestond uit het opgeworpen zand van de gracht rondom. Bij 's-Gravendeel zijn resten gevonden van een mottekasteeltje uit ± 1100. Dit vormde de inspiratiebron voor dit torentje.

Kluten wisten als een van de eersten de vogeleilandjes te vinden om te broeden.

Vogeleilanden

De eilandjes in het water zijn ingericht voor verschillende vogelsoorten en er is voor elk wat wils. Zoals voor de kluten, die ze vanaf het eerste jaar dat ze zijn aangelegd al wisten te vinden. Veel vogels willen een kaal en onbegroeid terrein. Daarom maaien we de eilnden in het najaar, zodat deze in het voorjaar de ideale omstandigheden bieden voor kluten en andere vogels om te broeden. We laten er ook bewust een paar plukjes vegetatie staan, voor het geval een lepelaar besluit hier te willen broeden. Die willen juist wél enige beschutting.

Oosterse Bekade Gorzen

Iets westelijker van de Oeverlanden, bij Numansdorp, liggen de Oosterse Bekade Gorzen. Twee keer per dag vallen hier grote stukken slik droog en veel steltlopers maken hier gebruik van. Ook de zeearend, sperwer, havik én visarend worden hier regelmatig gezien. Het gebied zelf is niet toegankelijk, maar vanaf de dijk (Ambachtsherenlaan, Numansdorp) en vanaf het vlonderpad heb je een mooi uitzicht over het gebied. Neem wel een verrekijker mee!

Bevers

Op verschillende plekken in de Oeverlanden zie je kaal geknaagde takken in en langs het water. Dit is één van de manieren waardoor je weet dat er bevers in de buurt zijn. Ze knagen met hun lange voortanden aan boomstammen, waardoor hun tanden afslijten. In de Oeverlanden Hollands Diep is de aanwezigheid van de bever bijna niet te missen.

Je ziet hem niet vaak, maar vraatsporen verraden de aanwezigheid van de bever in Oeverlanden Hollands Diep.