Natuurgebied

Noord-Beveland

Een land van polders, dijken en broedende vogels. En grote graslanden, die in de zomer steeds van kleur verschieten.

Beleef Noord-Beveland

Noord-Beveland is het op een na kleinste Zeeuwse eiland. De polders tussen de dijken vormen het hart van het eiland land. In de zomer bloeien de akkerranden uitbundig. Tussen de bomen liggen poelen met amfibieën. En grote graslanden die vanaf mei van kleur verschieten door de blauwe, paarse en roze orchideeën die hier achtereenvolgens bloeien.

Tussen de 'nieuwe' zeedijk aan de noordkust en de wat meer landinwaarts gelegen 'slaper' liggen inlagen en karrenvelden. Deze gebieden zijn ontstaan bij het afgraven van veen en klei en danken hun naam aan de karren waarmee de grond werd afgevoerd. De laaggelegen graslanden staan deels onder water. Steltvogels en kustvogels zoeken er voedsel en broeden er.

Het Bokkegat bij Wissenkerke is een toevluchtsoord voor vogels bij hoogwater in de Oosterschelde. In dit kreken- en schorrengebied broeden vogels als kluut en visdiefje. Zeeaster en zeekraal groeien goed op de zoute bodem. Een typisch Zeeuws landschap.

Contact
boswachter met verrekijker
Zeeland-Zuid Boswachter van dit gebied
Baaijenhovenseweg 4a
4364 RH Grijpskerke
zeelandzuid@staatsbosbeheer.nl