Natuurgebied

Kagerplassen

Monumentale molens, eilandjes, dotterbloemen en heel veel water. De Kagerplassen zijn méér dan een paradijs voor zeilers.

Over de Kagerplassen

Staatsbosbeheer beheert in de Kagerplassen 2 eilanden: de Lakerpolder en Kogjespolder. De eilanden worden drooggemalen door 2 molens die ook op de monumentenlijst staan. In het voorjaar kleuren dotterbloemen de eilanden geel. Dan broeden er ook de kieviet, grutto en tureluur en allerlei soorten eenden en ganzen. Ook de bruine kiekendief nestelt graag in de rietranden van het eiland. Pas als alle vogels zijn uitgebroed, wordt het gras op de eilanden gemaaid.

Op de Lakerpolder is een rondwandeling uitgezet met witte paaltjes, die je over de ringdijk van het eiland leidt. Het eiland Kogjespolder is woon- en rustgebied voor vogels en is niet toegankelijk.

Jonge kievieten in de Kagerplassen.