Natuurgebied

IJmeer

Voor de kust van Muiden ligt een aantal eilandjes, populair bij zangvogels en met een aanlegsteiger voor je bezoek met boot of kajak.

Charme van een onbewoond eiland

De haven van Eiland ’t Hooft is tijdelijk niet bevaarbaar en daardoor is het eiland niet via de haven te bereiken. Door het hoge waterpeil van afgelopen winter is er sediment en zijn er (basalt)keien in de havenkom terecht gekomen. Hierdoor is de havenkom erg ondiep geworden met kans op vastlopen van vaarvoertuigen. Staatsbosbeheer werkt aan een oplossing.

Natuureiland ’t Hooft in het IJmeer is een prachtig eiland voor de kust van Muiden in het IJmeer. Samen met de veel kleinere buureilanden Warenar en De Drost, is het eiland aangelegd voor de scheepvaart en bescherming van het achterland. Bij de aanleg zijn er bomen en struiken op het eiland geplant. 

’t Hooft heeft de charme van een onbewoond eiland. Met zijn sleedoorn, meidoorn en wilde rozen ziet het er ruig en avontuurlijk uit. Je vindt er ook zandvlaktes, rijk aan mossen en korstmossen. In het najaar groeien er verrassend veel soorten paddenstoelen. Door de vele ruigtes is het eiland erg in trek bij zangvogels. Het omliggende water behoort tot het Natura2000-gebied Markermeer & IJmeer en is aangewezen voor de bescherming van vele soorten watervogels. 

Het eiland heeft een aanlegsteiger en je kunt er overdag heerlijk struinen. Als je de hond aanlijnt, mag hij mee. Er zijn strandjes vanwaar je kan zwemmen of aan kan leggen met je kajak. Na zonsondergang is er ruimte en rust voor de natuur op het eiland. Neem altijd je afval mee terug.

Contact
boswachter Anne Voorbergen
Anne Voorbergen Boswachter van dit gebied
Elswoutslaan 14
2051 AE Overveen
kennemerland@staatsbosbeheer.nl 023-5240360