Natuurgebied

Houtrak

Van bos tot brakke beemd, van boomgaard tot akker. Een oeroud cultuurlandschap, pal naast de haven van Amsterdam.

Lekker struinen door de Houtrak

Bos, boomgaarden, bloemrijke ruigtes en de brakwaternatuur van de Houtrakkerbeemden. De Houtrak, gelegen pal naast de Amsterdamse haven, kenmerkt zich door een gevarieerde en rijke natuur. De oude, strakke kavelstructuur van de droogmakerij is hier nog goed zichtbaar. Je kunt er mooi fietsen, wandelen, struinen, vogelen en ook met de kinderen op pad. En in de herfst kun je in de boomgaarden een heerlijk appeltje plukken!

De komende jaren worden de recreatiemogelijkheden van de Houtrak verder ontwikkeld en krijgt de natuur nog meer ruimte. Maar nu al kun je genieten van vele dier- en plantensoorten. Vossen, hazen en vogels zoals gele kwikstaarten, lepelaars en kramsvogels kom je hier tegen. Ook vlinders zoals het icarusblauwtje en planten zoals de zeeaster voelen zich thuis in dit weelderige, oeroude cultuurlandschap. 

Contact
boswachter Rien de Vries
Rien de Vries Boswachter van dit gebied
Elswoutslaan 14
2051 AE Overveen
kennemerland@staatsbosbeheer.nl 023-5240360