Natuurgebied

Groene Hart - Rijnstreek

Weilanden, knotwilgen, koeien, sloten, boerderijen en poldermolens op laaggelegen land. Hollandser dan dit wordt het niet!

Over Groene Hart - Rijnstreek

Zeven onverwachte natuurschatten klein maar fijn, als pareltjes aan een ketting. Dat zijn de natuurgebieden van Staatsbosbeheer in het westelijke deel van het Groene Hart. Plekken waar je heerlijk kunt wandelen, struinen, uitwaaien en bijkomen. Genieten van buitelende kieviten in het voorjaar, bloemen in de zomer en winterse weilanden vol ganzen. Het zijn oases voor mens en dier temidden van het Randstedelijk gewoel. Tussen Alphen aan den Rijn en Leiden liggen: Zaanse Rietveld, Spookverlaat, Rijndijk, De Wilck, Weipoortse Vliet, Noord Aa en Westeinde.

In het voorjaar zie je volop jonge kieviten in de Rijnstreek.

Zaanse Rietveld

Het Zaanse Rietveld is een voormalig landbouwgebied, teruggegeven aan de natuur. De waterstand ging flink omhoog en er zijn poelen en sloten gegraven. Dit natte natuurgebiedje is ideaal voor libellen, waterspitsmuizen en natuurlijk vogels zoals de scholekster, kievit en lepelaar.

Spookverlaat

Geen meter is hetzelfde in het natuurgebied Spookverlaat! Moeras, riet, ruigte, bosjes, een vogeleiland en een flinke waterplas maken dit een verrassend natuurgebied. De naam Spookverlaat dankt het gebied aan de voormalig schutsluisjes, zogenaamde ’verlaten’ waar de wind flink kon spoken.

Rijndijk

Rijndijk bestaat uit drie deelgebieden aan de zuidkant van Oude Rijn in Hazerwoude-Rijndijk. Ze bestaan uit een bosopstand op vochtige grond met als doel houtproductie en recreatie. Door de slechte ontsluiting en de natte bodem is het beheer ervan bijzonder lastig. De gebieden zijn geen onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland en het beheer wordt dan ook niet door de overheid gefinancierd. Daar waar mogelijk probeert Staatsbosbeheer de soortenrijkdom in het gebied in stand te houden of te vergroten.

De Wilck

De Wilck is zo’n natuurgebied waar ogen en oren ’overbelast raken’, zoveel moois is er te zien en te horen. Grutto’s scheren luid roepend door de lucht, kieviten buitelen en veldleeuweriken zingen hoog in de lucht hun lied. En de sierlijke kleine zwaan is hier te zien. De Wilck is ook landschappelijk ongekend mooi, met authentiek brokkelige slootkanten en een lege horizon. Het gebied is aangewezen als Natura 2000 beschermd gebied.

Weipoortse Vliet

Dit kleine bos is een beetje vreemde eend in de bijt; in het open Groene Hart hoort eigenlijk geen bos thuis. Het bosje is aangeplant in het kader van de ruilverkaveling. Loop er omheen over de kade langs het water en je ziet futen en meerkoeten en hoort roodborstjes en de winterkoning.

Noord Aa

Van alle natuurgebieden in deze omgeving, is de Noord Aa het leukste voor kinderen. Ze kunnen er naar hartenlust rennen door de weilanden, klauteren over hekken, verstoppertje spelen in de bosjes of kikkers zoeken in sloot en plas. Maar ook als volwassene is het hier plezierig. Ontdek de vormenrijkdom van de mossen in de broekbossen en wandel tussen de jonge kikkers en padden.

Westeinde

Het Westeinde is in het voorjaar heerlijk lawaaierig met tientallen zingende en roepende weidevogels. In de mooie, hobbelige en kruidenrijke graslanden vinden ze een veilige plek om te broeden. De bloemenrijkdom in de zomer doet denken aan de tijd dat het boerenland nog bloemrijk was. En in de winter komen duizenden ganzen hier overwinteren.