Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Groene Hart - Rijnland

Polders en plassen vol vogels en oer-Hollandse vergezichten

Over Groene Hart - Rijnland

In 1984 zijn de Geerpolder en Geerplas aangewezen als een beschermd natuurmonument. De Geerplas maakt deel uit van de Langeraarse Plassen. In 2018 heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland een scheiding tussen de waterstand in de plas en de polder gelegd. Hierdoor is het watersysteem beter afgestemd is op de verschillende behoeften vanuit landbouw enerzijds en natuur anderzijds. Op deze nieuwe scheiding tussen de waterpeilen ligt een laarzenpad waardoor verschillende delen van dit gebied nu goed te bezoeken zijn.

Plas

Aan de noordzijde van de Geerplas broeden al sinds jaar en dag aalscholvers. Veilig hoog in de bomen beginnen deze viseters al in de winter te broeden. De Geerplas is blijkbaar een goede uitvalsbasis om zowel in zoet als zout water te vissen. Met de verbetering van de waterkwaliteit in Nederland hebben ook andere visetende vogels de Geerplas gevonden als broedplaats of om er voedsel te zoeken. De blauwe reiger, lepelaar en ook de grote zilverreiger zijn regelmatig op en rond de plas te vinden. In de winter verzamelen zich hier vele grote zilverreigers om de nacht door te brengen. Op de plas liggen dan honderden wintergasten zoals smient, slobeend, kuifeend en krakeend. Met een beetje geluk vind je ook het nonnetje tussen de andere watervogels.

Dras

Om de wateroverlast bij hevige buien zo veel mogelijk te beperken voor de omliggende landbouwgebieden heeft het hoogheemraadschap van Rijnland meer waterberging gecreëerd. De oude landbouwgronden zijn afgegraven en er is nu een mooi rietland ontstaan waar tal van vogels en libellen hun thuis hebben. Wie geluk heeft hoort de waterral gillen in het riet of ziet de blauwborst, rietgors of rietzanger hoog in de pluimen zingen.

Essenhakhout

Het Reigersbos is een oud en uniek essenhakhoutbos waar bosvogels als de bosuil en buizerd zich thuis voelen. Maar ook tal van zangvogels vinden hier een veilige plek om te broeden zoals de tjiftjaf, zwartkop, winterkoning en roodborst. Het hakhout werd vroeger door boeren en tuinders uit de omgeving gebruikt voor de stelen van hun gereedschap. Onder de essenstobbes staan sneeuwklokjes die in het vroege voorjaar het Reigersbos prachtig wit kleuren.