Natuurgebied

Groene Hart - Alblasserwaard

Parels van dorpjes, dijken, knotwilgen, molens, rietoevers, koeien en weiden. Een oer-Hollands landschap, midden in de Randstad.

Over Groene Hart - Alblasserwaard

De Alblasserwaard, dat is levende geschiedenis. Wandelend of fietsend over de boezemkades en landweggetjes, of varend over het water ervaar je het oude Hollandse landschap alsof de tijd heeft stilgestaan.

Donkse Laagten

Midden in de Alblasserwaard ligt een schilderachtig natuurgebied: de Donkse Laagten. Vanaf de ‘Donk’ (een rivierduin) kijk je uit over Hollandse taferelen: molens, boerderijen, houtkaden, poldervergezichten en een eendenkooi.

Ook weidevogels en overwinteraars hebben het naar hun zin in de Alblasserwaard. De Donkse Laagten zijn een ware trekpleister voor vogels. Dankzij uitgekiend water- en weidebeheer is dit gebied het hele jaar door is het een walhalla voor vogelaars; ganzen in de winter, grutto’s, tureluurs blauwborsten en zelfs waterrallen in de zomer.

En aan de rand van het polderland liggen zeldzame blauwgraslanden (eeuwenoude hooilanden). Niet voor niets is de Donkse Laagten als Natura-2000-gebied bestempeld. Meer weten over wat je dit gebied kunt ondernemen? Bekijk de folder Donkse Laagten.

Typisch Hollandse taferelen in de Alblasserwaard

Avelingen

Bloemrijke hooilanden, knotwilgen, grienden, rivierbossen en meidoorncomplexen wisselen elkaar af en zorgen voor het unieke landschap van De Avelingen. Het gebied lag vroeger binnendijks, maar eeuwen geleden is het door een dijkverlegging buitendijks komen te liggen. Hierdoor kreeg het riviergetijde weer grip op De Avelingen en kon er unieke natuur ontstaan. Een landschap dat zowel voor de mens als de natuur van grote waarde is.

Bever

Vele vogels, reeën, insecten en zelfs bevers voelen zich hier thuis. Er leven meerdere families in het gebied en als je op een mooie zomeravond stilletjes langs de waterkant gaat zitten, heb je kans dat je de bevers ziet als ze op zoek gaan naar voedsel. Op de oevers tref je sporen die de aanwezigheid van deze dieren verraden; wilgentakjes, omgeknaagde wilgenbomen en uitwerpselen.

Ganzen

Het hele jaar door is het hier genieten van de natuur. Wie in de wintermaanden in de vroege ochtendschemer op de parkeerplaats langs de Geerweg staat, kan de spectaculaire ochtendvlucht van de ganzen ervaren. En ’s zomers is het genieten van roepende grutto’s, tureluurs, karekieten en rietgorzen die in en om de vogelplas hun broedplekken hebben. Op een zomeravond is het heerlijk wandelen over de boezemdijken en boerenweggetjes; zingende vogels en koeienruggen in de opkomende mist doen je de alledaagse hectiek vergeten.