Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Gooi- en Eemmeer

Ondiepe wateren vol riet, kleine opgespoten eilandjes en zeedistels langs de oever. Een paradijs voor vogels én vogelaars.

Gooi- en Eemmeer

Waar Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samenkomen, beukte vroeger de Zuiderzee tegen de kust. Nu liggen hier, tussen oud en nieuw land, het Gooi- en Eemmeer. De beschutte, soms ondiepe, wateren van deze meren zijn een paradijs voor vogels, dankzij het vele riet aan de oevers. In de meren zelf vind je de opgespoten eilandjes Dode Hond, Visdiefje en De Schelp, waar duizenden vogels vertoeven. Je kunt hier naartoe varen en rondlopen door bosjes of grasland, in het gezelschap van waterrallen, rietzangers, meeuwen, verschillende eenden- en weidevogelsoorten en zelfs reeën (Dode Hond).

De meren zijn ontstaan bij de drooglegging van de Flevopolders. Toen het land voor de kust werd drooggemalen, bleef een smalle strook water over: het Gooi- en Eemmeer. Nu zijn de zeedistels, die aan de oevers groeien, de enige herinnering aan de tijd dat de zoute Zuiderzee hier aan land kwam.