Natuurgebied

Gelderse Vallei

Weidse weilanden vol vogels en snippers blauwgrasland met zeldzame planten. Een mooie plek om van de natuur te genieten.

Blauwgraslanden in de Gelderse Vallei

Ooit bestond de hele Gelderse Vallei, gelegen tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe, uit adembenemend mooie blauwgraslanden. Nu is er voornamelijk landbouw te vinden in dit gebied. Een paar snippers blauwgrasland zijn nog over en daar is Staatsbosbeer zuinig op!

In de Binnenveldse Hooilanden en Allemanskamp (bij Renswoude) groeien de planten die op dit natte land horen: blauwe zegge, klokjesgentiaan en diverse orchideeën. Staatsbosbeheer probeert ook andere soorten die in dit landschapstype horen weer terug te krijgen. En veel boeren pachten hier grond van Staatsbosbeheer en zorgen dat weidevogels graag op hun land komen broeden.

De Gelderse Vallei met z'n weidse panorama's nodigt uit om heerlijk te fietsen. En vanaf de paden kun je genieten van de blauwgraslanden en weidevogels in de kwetsbare gebieden zonder ze te verstoren.

Contact
Boswachter Silvia Blom
Silvia Blom Boswachter van dit gebied
Otterloseweg 116
7339 GZ Ugchelen
s.blom@staatsbosbeheer.nl 055-5330057