Natuurgebied

Dorpsbossen Dronten

Bij de aanleg van Oostelijk Flevoland kreeg elk dorp zijn eigen bos. Ze groeiden razendsnel uit tot verrassend afwisselend groen.

Over dit gebied

Wisentbos

Een van de bossen aan de westkant van Dronten is genoemd naar de wisent, de Europese bizon die hier rondliep lang voordat er sprake was van een Zuiderzee. Het Wisentbos bestaat uit een grote variatie aan loofbomen. Er groeien kastanjes, wilgen, lindes, zwarte elzen en populieren. In de tochten zwemmen bevers. Let maar eens op hun knaagsporen. Boomstammen die op een halve meter boven de grond nog nét niet doormidden zijn geknaagd en rietwortels die op het water drijven, zijn de restanten van een bevermaaltijd. En als je een blauwe flits over het water ziet scheren: dat is de ijsvogel. In de schemering laten de vossen zich zien. Wandelend onder de bomen, over bruggetjes, langs vaarten en tochten vergeet je bijna dat je in de polder bent. Tot je bij het uitzichtpunt aan de rand van het bos komt, hier kijk je kilometers ver over de weidse akkers.

Hanzestrook

Een kronkelend fietspad van 9 kilometer brengt je van Dronten naar het Reve-Abbertbos aan het Drontermeer. Pas in 2012 is de groene Hanzestrook naast de nieuwe spoorlijn naar Zwolle aangelegd. Maar nu al fiets je er heerlijk in de luwte. Kleine zoogdieren, insecten en libellen zoals de platbuik hebben in korte tijd de natuurvriendelijke oevers ontdekt. De Hanzestrook doorkruist landbouwgrond, bos en een aantal vaarten en tochten die het water in Flevoland op peil houden. Er zijn bankjes om even rust te houden. Stop vooral ook bij de uitzichtheuvel op de kruising van de Hoge Vaart en de Zwolse Tocht.

Rivierduingebied

Bij de inpoldering van Oostelijk Flevoland vonden de polderwerkers onder de klei contouren van een prehistorisch landschap met rivierduinen, oeverwallen en nederzettingen. Op de hoge plekken in het moeraslandschap van de prehistorie woonden de eerste boeren van onze streek in gemeenschappen van 40 tot 80 mensen bij elkaar. Hun cultuur heet de Swifterbantcultuur. Nu is het een afwisselend agrarisch landschap met grasland, akkers en kleine bossen, landbouw. Op het Rivierduinpad loop je langs groenstroken, rietkragen, bollenvelden, een paddenpoel en langs een plek waar belangrijke archeologische vondsten zijn gedaan.

Kano's op de plas in het Wisentbos