Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Functioneel

Zorgt voor een goede werking van de website

Analytisch

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Tracking

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Natuurgebied

De Pelen

Water, heide, zandruggen, berken en open vlaktes begroeid met pijpenstrootje. De Pelen is een paradijs voor natuurliefhebbers en wandelaars.

Werk in uitvoering

De kwetsbare hoogveennatuur in de Peel staat onder druk, onder andere door droogte en door stikstof. Om de natuur een handje te helpen voeren we hier werkzaamheden uit met twee doelen: water vasthouden en verminderen van de nadelige gevolgen van stikstof. Zo beschermen en herstellen we het hoogveenlandschap.

Stabiel waterpeil

Door ontginningen in vorige eeuwen zijn de restanten van het hoogveen in de Peel sterk ontwaterd en versnipperd. De Peel is lek. Water is het ‘bloed’ van de Peel, zonder water gaat het hoogveenlandschap verloren. Daarom werken we hier aan een stabiel en hoog waterpeil om de kwetsbare soorten planten en dieren in het gebied te beschermen.

Hoogveen speelt ook een belangrijke rol in klimaatadaptatie. Door het gebied te vernatten, houdt het CO2 vast. En hoogveen is een uitstekende waterbuffer: tijdens piekbuien neemt het veen als een spons water op.

Regulier beheer en projecten

Regulier beheer is het jaarlijkse, structurele onderhoud van het gebied. Voorbeelden daarvan zijn maaien, jonge boompjes weghalen of begrazing. Voor deze werkzaamheden maken de boswachters een beheerplan, samen met bijvoorbeeld een hydroloog of ecoloog.

Daarnaast zijn er projecten: vaak eenmalige wat grotere ingrepen, die de randvoorwaarden voor natuurherstel beter mogelijk maken. Voorbeelden hiervan zijn aanleggen van kades of ondieper maken van sloten en greppels om water beter vast te houden. De meeste werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode september tot maart. De planning is afhankelijk van het weer en de terreinomstandigheden.

Meer informatie

Bekijk hieronder het overzicht van natuurherstelprojecten en andere werkzaamheden in de Pelen. En ook op het boswachtersblog is informatie te vinden.

Hydrologische buffer Mussenbaan

Water langer en beter vasthouden ten gunste van Natura 2000-gebied de Groote Peel, dat is de essentie van het project Mussenbaan.

Natuurgebied Groote Peel, De Mussenbaan

Natuurbrandbeheersplan Deurnsche Peel en Mariapeel

In de Deurnsche Peel woedde in mei 2020 een grote brand die 800 hectare veen in de as legde. De herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd.

brandweer blust natuurbrand

Onderzoek in het Soemeerbos

Het Soemeerbos in Helenaveen is een bijzondere plek in de Peel. Het bos herbergt cultuurhistorische waarden en er ligt een opgave voor natuurherstel. Om een beter beeld te krijgen wat mogelijk is voor verbetering van de natuur starten we in 2024 diverse onderzoeken.

Veenmos, voordat het rood verkleurd