Natuurgebied

Brabantse Wal

Stuifduinen, spookachtige bossen, water, polders en heide. Heuvelrug de Brabantse Wal zit vol variatie en verrassingen.

Over de Brabantse Wal

Het ontstaan van de Brabantse Wal

De kenmerkende hoogteverschillen van de Brabantse Wal zijn ontstaan in de laatste IJstijd. Maar de Brabantse Wal kent nog meer verrassingen. Je vindt hier klei-, en zandgronden, bossen en heidevelden, stuifduinen, polderlandschappen en zoet en zout water. Dankzij deze grote verscheidenheid is de Brabantse Wal leefgebied voor vele soorten planten en dieren.

Grenspark Kalmthoutse Heide

Dat de natuur weinig met grenzen te maken heeft, is te zien in het Grenspark Kalmthoutse Heide. Dit grensoverschrijdende park ligt op zowel Belgisch als Nederlands grondgebied. Een van de belangrijkste kenmerken van het Grenspark is de afwisseling in het landschap. Er liggen natte en droge heideterreinen, vennen, uitgestrekte bossen en duinen. Het gebied wordt begraasd door geiten en runderen.