Natuurgebied

Bommelerwaard

Bomen die met de voeten in het water staan, uiterwaarden vol watervogels en oude verdedigingswerken. De Bommelerwaard is gemaakt door Maas en Waal.

Over de Bommelerwaard

Het 'eiland', zoals De Bommelerwaard vroeger werd genoemd, kent een rijke historie door zijn unieke en strategische ligging tussen Maas en Waal. De rivieren hebben hier het landschap gevorm, met dijken, moeras en typische stroomdalflora.

Breemwaard

De Breemwaard, tussen Zuilichem en Nieuwaal, geeft vanaf de dijken weidse vergezichten over de traag stromende rivier. Er is moeras, ruige stukken en wilgenbos. In de strang, de oude rivierloop, zie je mooie rietkragen en watervenkel vol witte bloemen.

Gamerense Waard

Het zijn de nevengeulen die de Gamerense Waard tot een bijzonder natuurgebied maken. Voor veel vissoorten zijn de geulen een ideale paaiplaats. De rivier heeft hier greep op de uiterwaarden, waardoor aanzanding en erosie voor een enorme variatie aan planten en dieren zorgen. De zomerkaden zijn door kenmerkende stroomdalflora als wilde marjolein en veldsalie een waar bloemenparadijs.

Project Stroomlijn

Langs de Nederlandse rivieren wordt hard gewerkt aan het vergroten van de veiligheid, door te zorgen voor een goede afvoer van hoogwater. Begroeiing in de uiterwaarden kan de doorstroming van het water in de rivieren belemmeren. Dit vergroot het risico op overstromingen. Daarom gaat Rijkswaterstaat samen met de terreinbeheerders, waaronder Staatsbosbeheer, aan de slag met het verminderen van de begroeiing in de uiterwaarden. Meer over het project Stroomlijn lees je onder het thema Riviernatuur.

Munnikenland

Het Munnikenland wordt omsloten door de Waal en de Afgedamde Maas. In dit gebied laat Staatsbosbeheer grote grazers zoals konikpaarden en rode geuzen het hele jaar door vrij rondlopen. De grote grazers helpen om het landschap open te houden en dragen bij aan de natuurlijke rijkdom in het gebied. Ga je struinen, banjeren of fietsen in het Munnikenland, dan is de kans groot dat je de grote grazers tegenkomt. Voor je eigen veiligheid en die van de dieren is het belangrijk om een aantal regels in acht te nemen. Lees er alles over in de folder Grote grazers in Munnikenland (PDF). 

Rode geuzen in de Bommelerwaard

Batterij

Als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn in de buurt van de Wilhelminasluis 2 batterijen aangelegd: Batterij onder Poederoijen en Batterij onder Brakel. Een batterij is een klein verdedigingswerk tussen (grote) forten in. Deze batterijen moesten de achtergelegen oudere vestingen Loevestein en Woudrichem beschermen tegen beschieting.

Wat de Batterij onder Poederoijen uniek maakt, is dat de toegangsbrug behouden is gebleven. Het bomvrije gebouw en de toegangsbrug zijn in 2012 gerestaureerd. De batterij is in erfpacht uitgegeven aan de Stichting Behoud Waterlinie Bommelerwaard (SBWB), die er aan werkt om het fort van binnen en buiten beleefbaar te maken. Kijk voor meer informatie op de website sbwb.nl Het terrein rondom de batterij is vrij toegankelijk.