Contact

Strijden tegen stikstof

Voor de natuur is stikstof net zoiets als vetten voor mensen: onmisbaar om gezond te blijven, maar wel met mate. En daar wringt de schoen.

Vermesting en verzuring

Nederland stoot via onder andere de veehouderij, industrie en wegverkeer veel te veel stikstof uit. Dat komt terecht in de lucht, in de bodem en in het water. In de natuur leidt dat tot 2 grote problemen: vermesting en verzuring.

Biodiversiteit vermindert

Een overdaad aan stikstof zorgt ervoor dat ‘veelvraten’ zoals brandnetel, braam en grassen overmatig hard groeien. Andere, schralere plantensoorten komen in de verdrukking en verdwijnen. Verder raken open plekken in het landschap binnen de kortste keren begroeid. Voor bepaalde plant- en diersoorten is het een ramp als die zonnige, warme plekken verdwijnen. 

Gevolgen voor hele voedselketen

Het teveel aan zuur dat vrijkomt verdringt belangrijke bouwstoffen, die wegspoelen in het grondwater. Planten kunnen deze bouwstoffen niet meer opnemen. Dat tekort werkt door in de hele voedselketen. Bij vogels bijvoorbeeld leidt calciumgebrek tot dunnere eierschalen, waardoor jongen te vroeg uit het ei breken en het broedsucces fors daalt.

Herstel van de natuur

Herstelmaatregelen in de natuur zijn onmisbaar om het Nederlandse stikstofprobleem aan te pakken. Dat is hard nodig: 118 van de in totaal 160 Natura 2000-gebieden hebben te maken met overbelasting door stikstof. Welke herstelmaatregelen genomen worden, varieert per gebied. Zo hangt het af van de Natura 2000-doelstellingen en de gebiedskenmerken.

Lees meer hierover in het dossier natuurherstel