Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 273.000 ha natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de werkzaamheden van de directeur van Staatsbosbeheer en hem met raad en daad terzijde te staan. De taken en samenstelling van de raad zijn vastgelegd in de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer.

Leden

  • mw. mr. C.M. Insinger (voorzitter)
  • dhr. ir. W. Draijer (vicevoorzitter)
  • mw. ir. J.G. Stokkers (lid, tevens lid van de Auditcommissie)
  • dhr. dr. J.J. van Dijk (lid)
  • dhr. prof. dr. D. Schoenmaker (lid, tevens lid van de Auditcommissie)

Benoeming

De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. Zij worden voor de periode van maximaal 4 jaar benoemd, met een optie tot herbenoeming voor nog eens 2 termijnen. Benoeming en ontslag geschieden bij Koninklijk Besluit, op voorstel van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Bericht

De Raad van Toezicht overlegt regelmatig met de directie van Staatsbosbeheer en doet verslag van zijn activiteiten in het Bericht van de Raad van Toezicht, dat wordt opgenomen in het jaarverslag van Staatsbosbeheer.

Auditcommissie

In 2005 heeft de Raad van Toezicht een Auditcommissie benoemd. Deze commissie ondersteunt de raad bij het uitvoeren van het toezicht.

Reglement

Bekijk voor meer informatie over de Raad van Toezicht en de Auditcommissie het Reglement Raad van Toezicht Staatsbosbeheer (pdf).