Organisatie

ANBI

Staatsbosbeheer is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Naam

Staatsbosbeheer

Fiscaal nummer

806511588

Contactgegevens

Staatsbosbeheer, Postbus 2, 3800 AA Amersfoort
T 030-6926111
F 030-6922978
E info@staatsbosbeheer.nl
KvK 30263544

Bestuurssamenstelling

Directeur Staatsbosbeheer, de heer ir. S. Thijsen BNT

Beleidsplan

Zie het directieverslag in de jaarstukken.

Beloningsbeleid

Zie voor de beloning van de directeur Staatsbosbeheer de jaarstukken. De beloning voldoet aan de Wet Normering Topinkomens.

Doelstelling

Zie het directieverslag in de jaarstukken.

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Zie jaarstukken.

Financiële verantwoording

Zie jaarstukken.

Schenken of doneren

Als je wilt schenken of nalaten aan Staatsbosbeheer kun je contact opnemen met Stichting Buitenfonds.