Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 273.000 ha natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten.

ANBI

Staatsbosbeheer is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Als u wilt schenken of nalaten aan Staatsbosbeheer kun je contact opnemen met Stichting Buitenfonds.

Naam
Staatsbosbeheer

Fiscaal nummer
806511588

Contactgegevens
Staatsbosbeheer, Postbus 2, 3800 AA Amersfoort
T 030-6926111
F 030-6922978
E info@staatsbosbeheer.nl
KvK 30263544

Bestuurssamenstelling
Directeur Staatsbosbeheer, de heer ir. S. Thijsen BNT

Beleidsplan
Zie het directieverslag in de jaarstukken.

Beloningsbeleid
Zie voor de beloning van de directeur Staatsbosbeheer de jaarstukken. De beloning voldoet aan de Wet Normering Topinkomens.

Doelstelling
Zie het directieverslag in de jaarstukken.

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Zie jaarstukken.

Financiële verantwoording
Zie jaarstukken.