De Pelen

Water, heide, zandruggen, berken en open vlaktes begroeid met pijpenstrootje. De Pelen is een paradijs voor natuurliefhebbers en wandelaars.

LIFE Peelvenen

Ooit lag op de grens van Limburg en Noord-Brabant een uitgestrekt hoogveengebied, met veenpakketten tot soms wel 6 meter dik. Rond 1850 ontdekte men turf als een goede brandstof. Dit betekende de start van grootschalige turfwinning en in 100 jaar tijd werd een groot deel van het hoogveengebied afgegraven. Rond 1950 stopte de grootschalige turfwinning en de ontgonnen gebieden werden veelal in gebruik genomen door de landbouw. Ruim 4.000 hectare afgegraven grond ontsprong deze dans en dit vormt de huidige natuurgebieden Groote Peel, Mariapeel en Deurnsche Peel.

Hoogveen

Hoogveen hoort bij de Peel. Het veenmos, de belangrijkste plant van het hoogveen, groeit het beste in voedselarm water en bij een hoge en stabiele grondwaterstand. Het is dus belangrijk om voor een stabiel waterpeil te zorgen, zodat het hoogveen zich kan herstellen. Nu schommelt het waterpeil nog te veel. Om de gewenste waterstand te krijgen is Staatsbosbeheer, in samenwerking met provincies Noord-Brabant en Limburg het project LIFE+ Peelvenen gestart.

Door de LIFE+ Hoogveenherstelwerkzaamheden zijn niet alle wandelpaden toegankelijk. Van 2015 tot eind 2017 worden er in de Groote Peel maatregelen genomen om het regenwater vast te houden in het gebied. Hier profiteert het bijzondere hoogveen van. Het laatste werkseizoen loopt van 15 juli tot december 2017. In het gebied is het werkterrein gemarkeerd. Voor meer informatie over welk paden tijdens de werkzaamheden toegankelijk zijn neem contact op met het Buitencentrum De Pelen via: depelen@staatsbosbeheer.nl of telefonisch: 0495 – 641 497 Meer weten over dit project? Kijk dan op www.peelvenen.nl.

Meer informatie

Buitencentrum De Pelen
Hoe kom ik er
Buitencentrum De Pelen
Moostdijk 15
6035 RB Ospel
Boswachter Mirjam Wouters
Boswachter van dit gebied
Mirjam Wouters
M.Wouters@staatsbosbeheer.nl
0495-641695

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten