Jongerenraad

Jongeren met een passie voor natuur denken met Staatsbosbeheer mee over de natuur van de toekomst.

bekijk het filmpje bekijk het filmpje

Natuurbeschermers van de toekomst

“Jongeren zijn de natuurbeschermers van de toekomst”, wordt vaak gezegd. Maar waarom zouden ze niet nu al actief meedenken over natuurbescherming? Staatsbosbeheer laat zich graag adviseren door de Jongerenraad, een enthousiaste en diverse groep van scholieren, studenten en young professionals van 18 tot 28 jaar oud met een passie voor natuur.

Wat doet de Jongerenraad?

De Jongerenraad adviseert Staatsbosbeheer gevraagd en ongevraagd over diverse vraagstukken. Daarvoor spreken de leden met belanghebbenden. Bijvoorbeeld door straatinterviews te houden of een wilderniscafé te organiseren. Hun adviezen aan de directeur van Staatsbosbeheer zijn creatief en divers van vorm. Van een filmpje tot een presentatie en van een rapport tot een productplan. Daarmee krijgt Staatsbosbeheer beter inzicht in hoe jongeren natuur beleven en betrokken zijn bij natuur.  

Kleurrijk Staatsbosbeheer

De Nederlandse maatschappij is heel divers. Hoe komt het dan dat er weinig etnisch-culturele diversiteit is bij de boswachters van Staatsbosbeheer? En hoe brengen we daar verandering in? Dit was een van de adviesopdrachten waar de Jongerenraad in 2017 aan werkte. Er werden 14 ideeën bedacht om de etnisch-culturele diversiteit onder boswachters te vergroten. Deze ideeën gaan over bewustwording binnen de organisatie, samenwerking met groene scholen en het wekken van interesse voor natuur(beheer) bij jongeren met een andere etnisch-culturele achtergrond. Bekijk de ideeën (pdf, 2 mb).

Wie zitten in de Jongerenraad?

In de Jongerenraad hebben op dit moment de volgende leden zitting: Amy Zeeman, Anne ten Berge, Duco Bijleveld, Ishvar Lalbahadoersing, Johannes van der Poel, Juliette Peletier, Kimberley Roersma, Marit Kamp, Mohammed Kechouh, Nienke van Ittersum, Quiniver Tuinder, Sam Weel en Zwanet Herbert. Hieronder stellen een aantal van hen zich voor.

Meer zien van de Jongerenraad?

Volg ons op Instagram

Mohammed Kechouh

Ik ben Mohammed Kechouh, het oudste lid van de Jongerenraad. De Jongerenraad is belangrijk, omdat het laat horen wat jongeren van de natuur vinden. Het leukst aan de raad vind ik de uitdagende opdrachten rond actuele thema's. Ook wordt er echt naar je geluisterd. Ik zou nog meer impact willen hebben met de raad en natuur dichtbij jongeren brengen.

Jongerenraad - Mohammed Kechouh

Juliette Peletier

Ik zit met veel plezier in de Jongerenraad. Het is interessant om samen na te denken over allerlei vraagstukken die spelen in de natuur. Door de hoge diversiteit van de groep worden vaak er oplossingen met verrassende invalshoeken gevonden. Ik zit in de Jongerenraad omdat ik het belangrijk vind dat de jongeren van nu een stem hebben over de natuur van de toekomst. Het gaat hier tenslotte ook over onze toekomst!

Jongerenraad - Juliette Peletier

Duco Bijleveld

Ik ben begonnen bij de Jongerenraad met het project Kleurrijk Staatsbosbeheer. Ik ben er trots op dat wij onze ideeën gepresenteerd hebben aan de directeur en dat deze ook toegepast worden. Voor onze huidige opdracht, ontdekken wat jongeren van de Oostvaardersplassen vinden, hebben we straatinterviews afgenomen en een filmpje gemaakt. Bij de Jongerenraad heb ik geleerd over leiderschap, door vergaderingen voor te zitten en presentaties te geven. Het is een inspirerende groep, die een frisse blik werpt op de werkzaamheden van Staatsbosbeheer.

Jongerenraad - Duco Bijleveld

Amy Zeeman

Sinds maart 2017 zit ik in de Jongerenraad van Staatsbosbeheer; een paar maanden later ben ik aangenomen bij Staatsbosbeheer als misschien wel de jongste vrouwelijke boswachter. Ondanks dat ik nu ook bij Staatsbosbeheer werk, maak ik graag mijn termijn van 2 jaar bij de Jongerenraad af. Door mijn werk in het veld kwam ik er al snel achter dat de meeste jongeren niet vrijwillig de natuur in trekken. Een gemiste kans denk ik! In de Jongerenraad zet ik me in om meer jongeren bewust te maken van onze natuur en ze er meer bij te betrekken.

Jongerenraad - Amy Zeeman

Contact

Volg ons op Instagram
Jongerenraad