Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 270.000 ha natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten.

Privacy

Privacyverklaring

Staatsbosbeheer neemt bij de verwerking van persoonsgegevens de privacy van haar relaties in acht. Dit doen we in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de privacyverklaring staat uitgelegd hoe we omgaan met persoonsgegevens. We geven inzicht in onze doelen en rechten van relaties om gegevens in te zien, te corrigeren, over te dragen, te wissen, e.d. We leggen uit hoe relaties bezwaar kunnen maken en welke maatregelen we nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen alle vormen van onrechtmatige verwerking.

Openbaar register

In het openbaar register zorgen we voor transparantie door een overzicht te geven van de persoonsgegevens die wij verwerken. Per verwerking is een beschrijving van de reden waarvoor wij de gegevens verwerken, de betrokkenen, de soorten gegevens die worden verwerkt, de verstrekkers, de ontvangers, de verwerkers enz.