Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Coronamaatregelen: Houd afstand, vermijd drukke plekken en momenten en volg aanwijzingen van boswachters. Tips en richtlijnen

Contact

Terschelling

Tussen Noordzee en Waddenzee liggen bossen, strand, duinvalleien en heide. Een snoer van dorpjes verbindt west met oost.

Over Terschelling

In het begin van de vorige eeuw waren de duinen op Terschelling grotendeels onbegroeid. Zand stoof over weilanden en dorpen, duinen ‘wandelden’ over het eiland. Wegen en paden in de duinen ontbraken en het vee liep overal. Na één hevige storm kon het eiland fors veranderd zijn.

In 1910 kreeg Staatsbosbeheer de verantwoordelijkheid voor het beheer van de duinen, met als voornaamste taak het zand en de duinen vast te leggen. Bossen werden aangeplant, duinen ontwaterd en valleien ontgonnen.

Tegenwoordig worden de aangeplante dennenbossen omgevormd naar gemengde bossen met zowel loof- als naaldbomen. Door sloten te dempen is in een groot deel van het duingebied op het midden van het eiland de natuurlijke waterstand weer min of meer hersteld en zijn natte duinvalleien met open water weer volop aanwezig.

Oerol

Al sinds 1981 is Terschelling jaarlijks het podium van het Oerol festival. Een groot deel van de voorstellingen vindt plaats in de natuurgebieden die bij Staatsbosbeheer in beheer zijn. Jaarlijks bespreken onze boswachters samen met Oerol het programma.

Oerol laat zien dat natuur en een hoge recreatiedruk heel goed samen kunnen gaan. Tien dagen lang is het eiland een podium voor theatermakers, muzikanten en beeldend kunstenaars. Zij realiseren voorstellingen op ruim 60 plekken, met strand, bos, duinen en polderlandschap als decor.

Werelderfgoed Waddenzee

Ook de Waddenzee hoort bij Terschelling. Een kraamkamer voor vissen en andere zeedieren, tussenstation voor miljoenen vogels en broedgebied voor nog eens vele duizenden vogels. Niet voor niets is de Waddenzee in 2009 door UNESCO uitgeroepen tot Werelderfgoed. Behalve de Waddenzee zelf horen ook de kwelders van de Boschplaat en de uitgestrekte Noordsvaarder bij het Werelderfgoed.

De Boschplaat

Europees Natuurreservaat de Boschplaat, aan de oostkant van Terschelling, is een bijzonder gebied. Met een breed strand vol grote groepen vogels en af en toe een zeehond, een uitgestrekt kweldergebied langs de Waddenzee  en in de zomer paarse vlaktes met lamsoor. Ook is hier het grootste natuurlijke bos van de Waddeneilanden ontstaan: de Berkenvallei.
Jaarlijks broeden er duizenden vogels op de Boschplaat. Op de kwelders zijn grote meeuwenkolonies aanwezig en 200 broedparen van de lepelaar. Op het strand broeden strandplevieren en op de Koffieboonplaat zitten verschillende soorten sterns, waaronder de zeldzame dwergstern. In het voor- en najaar gebruiken honderdduizenden trekvogels het gebied om op te vetten tijdens de lange reis naar de broed- of overwinteringsgebieden.

Bedreigingen voor de Boschplaat

De Boschplaat kampt met twee problemen: de stijging van de zeespiegel en de teruglopende variatie aan planten en dieren. In opdracht van de Provincie Fryslan is Staatsbosbeheer daarom een traject gestart om met alle betrokkenen een visie op te stellen voor de toekomst van de Boschplaat. Lees meer over de Boschplaat-visie.