Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Houtrak

Van bos tot brakke beemd, van boomgaard tot akker. Een oeroud cultuurlandschap, pal naast de haven van Amsterdam.

Over de Houtrak

De natuur in de Houtrak is rijk, gevarieerd en waardevol. De Houtrak is een belangrijke schakel tussen de omliggende natuur- en recreatiegebieden en maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS). Het is het woongebied van onder andere de Noorse woelmuis en rugstreeppad. 

In de Houtrak vind je het Noorderbos, de Houtrakkerbeemden en Het Groene Schip met elk een eigen functie en uitstraling. Staatsbosbeheer voert de komende jaren verschillende werkzaamheden uit om het gebied aantrekkelijker te maken. De ontwikkeling van natuur en recreatie gaan hier goed samen.

Het Noorderbos

Begin jaren ’90 zijn de eerste bomen van het Noorderbos geplant. Dit jonge bos heeft al verrassend veel natuurwaarden. In de bomen broeden de buizerd en de havik. De verruigde boomgaard biedt een goede bescherming aan kleine (zang)vogels. De stammen en bast van de oudere of dode bomen zijn ideaal voor spechten en dienen als schuilplaats voor meerdere soorten vleermuizen. Ook de grote keverorchis heeft er zijn plek gevonden. Je kunt er wandelen, struinen of gewoon even tot rust komen.

In 2017 worden in het Noorderbos de wandelpaden opgeknapt, zodat ze ook in natte perioden beter te gebruiken zijn. Ook komt er een nieuw fietspad met picknickplek. Volwassen populieren worden vervangen door jongere exemplaren en er worden duurzame houtsoorten als eik en kers geplant. Een nieuw aan te leggen strook met heesters zorgt ervoor dat vogels, vlinders, insecten en kleine zoogdieren voedsel kunnen vinden. 

De Houtrakkerbeemden 

Het brak water uit het zijkanaal C en het Noordzeekanaal dat hier aan de oppervlakte komt, maakt het gebied een waar lustoord voor padden en vele vogelsoorten. In het brakke water vinden veel vogels voedsel, zoals garnaaltjes. De lepelaar foerageert hier dan ook regelmatig. Voor andere vogelsoorten is het rustige gebied met water, ruige oevers en grasland de ideale broedplek. Komende jaren worden de Houtrakkerbeemden uitgebreid en krijgt de natuur nog meer ruimte. Voor de avontuurlijke wandelaar is er een struinpad.

Het Groene Schip

Aan de oostzijde van de Houtrak ligt een groene heuvel: het Groene Schip. Deze heuvel krijgt een hoogte van 30 meter en zal in 2018 recreatiemogelijkheden bieden. Deze hoogte is uniek in de omgeving en biedt een weids uitzicht van Amsterdam tot aan de duinen, met daarin de bedrijvigheid van het Noordzeekanaal en de haven, het Noorderbos en de Houtrakkerbeemden. Staatsbosbeheer zoekt een ondernemer die op deze bijzondere plek een aantrekkelijke recreatieve, innovatieve en/of educatieve functie ontwikkeld.