Contact

Haringvliet

Een groot watersportparadijs, om heerlijk te zeilen of te surfen. Met langs de oever prachtige doorgeschoten wilgenbossen.

Over het Haringvliet

Rond het Haringvliet, de zoete zeearm in het zuiden van Zuid-Holland, vind je overal grasgorzen: buitendijkse gebieden die te nat zijn voor de akkerbouw en daarom als weidegrond worden gebruikt. Deze grasgorzen hebben een belangrijke functie voor de opvang van ganzen en als broedgebied voor weidevogels. Vanaf de buitendijken van het Haringvliet kun je volop genieten van het uitzicht over het water en de vogels. Bijna het hele jaar zijn er honderden en soms duizenden te zien.

Ventjagersplaten

De Ventjagersplaten liggen in het oostelijk deel van het Haringvliet, ten noorden van de Hellegatsdam. Op de platen broeden lepelaars, aalscholvers en dwergsterns en sinds kort de kleine zilverreiger. In de nazomer zitten er soms meer dan duizend knobbelzwanen, die hier komen om te ruien. Visarenden doen de Ventjagersplaten op doortrek aan om vis te vangen en aan te sterken, en in de winter worden hier regelmatig zeearenden gezien.

Slijkplaat

De Slijkplaat ligt middenin het Haringvliet, ten zuiden van Hellevoetsluis. Het gebied herbergt een grote broedvogelkolonie met soorten als kokmeeuw, visdief, grote stern en – sinds eind vorige eeuw - brandganzen. Bijna ieder jaar broeden er ook zwartkopmeeuwen op Slijkplaat en dat is heel bijzonder. De zwartkopmeeuw broedde van oorsprong rond de Zwarte Zee maar heeft zijn broedgebied de laatste decennia flink uitgebreid. Nederland ligt op de rand van het huidige broedgebied.

Recreatieschap Zuidwestelijke Delta

In het Haringvliet beheert Staatsbosbeheer ook een aantal gebieden in opdracht van Recreatieschap Zuidwestelijke Delta. Lees meer op Heerlijkbuiten.nl.

  • Quackstrand
    Op het Quackstrand, ten oosten van Hellevoetsluis, kun je zowel in zoet als in zout water zwemmen. De bodem loopt heel geleidelijk af waardoor het veilig is voor kinderen en een perfecte plek voor beginnende (kite)surfers. 
  • Strand Hellegat
    Een stuk verder in het Haringvliet ligt Strand Hellegat. Door de sluis van de Haringvlietdam, die altijd op een kier staat, kunnen vissen als zalm, zeeforel en paling ongehinderd het Haringvliet intrekken.

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten