Vastgoed

Horeca-ondernemer gezocht voor zwemplas Kibbelkoele

Staatsbosbeheer zoekt een horecaondernemer voor de zwemplas Kibbelkoele in Noord-Sleen. Er is een standplaats beschikbaar voor de verkoop van bijvoorbeeld broodjes, snacks, frisdank (geen alcohol) en ijs. Ondernemers worden uitgenodigd een plan in te dienen voor de invulling van deze tijdelijke standplaats in het Sleenerzand.

Locatie

Nabij Noord-Sleen is vanwege de zandwinning voor de aanleg van de N381 een waterplas ontstaan. Deze waterplas is in de loop der jaren ontwikkeld tot een schone zwemplas met zandstrand. In 2021 is de kiosk door brand verwoest.

Voor de toekomst wordt gekeken naar nieuwbouw van de kiosk in de vorm van een permanente horecalocatie. Omdat de planvorming en nieuwbouw tijd kost zijn wij voor de periode van twee jaren op zoek naar een ondernemer die invulling weet te geven aan deze locatie via een standplaats voor bijvoorbeeld een tijdelijke kiosk of foodtruck.

Wat bieden wij

Aan het strand van de Kibbelkoele is, op de locatie van de oude kiosk, een standplaats beschikbaar. Elektriciteit, water en riool zijn aanwezig. Staatsbosbeheer zorgt voor de plaatsing van een toiletunit. Er zijn parkeervoorziening in de directe omgeving waar bezoekers gratis gebruik van kunnen maken.

Ondernemers worden uitgedaagd om met een plan te komen om invulling te geven aan deze tijdelijke horecalocatie. U krijgt een huurovereenkomst voor de grond waarop u zelf een voorziening moet plaatsen in de vorm van een pop-up kiosk, foodtruck of een andere tijdelijke vorm. 

Wat vragen wij

Wij vragen van de ondernemer de toiletten tijdens aanwezigheid elke ochtend te open en deze aan het einde van de dag weer af te sluiten en ervoor te zorgen dat de toiletten schoon en netjes beschikbaar zijn voor de bezoekers.

Daarnaast vragen wij de ondernemer dagelijks de prullenbakken rondom de Kibbelkoele te legen en het zwerfafval in de directe omgeving van de zwemplas te verwijderen en af te voeren. Het afval kan enkele kilometers verderop bij de werkschuur van Staatsbosbeheer in een grote container worden gebracht. Staatsbosbeheer zorgt voor het legen van deze container en de kosten hiervan.

Voor het gebruik van de locatie vragen wij een vergoeding. Staatsbosbeheer vraagt de ondernemer aan te geven welk percentage van de bruto omzet men bereid is als jaarlijkse vergoeding aan Staatsbosbeheer te betalen. De bruto omzet is alle omzet die op deze locatie wordt gegenereerd, wat jaarlijks met een accountantsverklaring moet worden aangetoond.

U bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de benodigde publiekrechtelijke vergunningen en verzekeringen. Voor een overzicht van de voorwaarden kunt u de concept-huurovereenkomst met algemene voorwaarden opvragen bij onderstaand mailadres.

Bij recreatieplas Kibbelkoele in het Sleenerzand (Drenthe) is een standplaats beschikbaar voor een horecaondernemer

Procedure

Ondernemers kunnen hun interesse kenbaar maken door het insturen van een globaal plan dat inzicht geeft in de invulling van de horecalocatie, conform de toetsingscriteria zoals hieronder genoemd. De criteria waarop de plannen worden beoordeeld zijn:

  1. Aantrekkelijkheid van de voorziening voor de bezoekers van de zwemplas
    Aanbod van producten maar ook de landschappelijke inpasbaarheid van de voorziening. Openingstijden voor bezoekers en het schoon houden (afval ruimen) van het strand en directe omgeving.
  2. Financiƫle vergoeding voor het gebruik van de grond
    Het gebruik van de standplaats van Staatsbosbeheer zal in een huurovereenkomst worden vastgelegd. Staatsbosbeheer vraagt de ondernemer aan te geven welk percentage van de bruto omzet hij bereid is als jaarlijkse vergoeding aan Staatsbosbeheer te betalen, inclusief een schatting van de te verwachten bruto omzet. De bruto omzet is alle omzet die door middel van de standplaats wordt gegenereerd, waarbij als bewijs jaarlijks een accountantsverklaring dient te worden overlegd.

Voor een overzicht van de voorwaarden kunt u de concept huurovereenkomst met algemene voorwaarden.

Staatsbosbeheer houdt ten alle tijden het recht om af te zien van gunning en het aangaan van een overeenkomst met de ondernemers die hebben gereageerd op deze uitvraag. Eventuele kosten die worden gemaakt voor deze uitvraag worden gedragen door degene die reageert op deze uitvraag.

Vragen?

Vragen over deze standplaats kunnen worden gesteld via grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van Z24-2857.

Indienen plannen

De plannen kunnen tot uiterlijk 19 april 2024 worden ingediend via grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van Z24-2857..

Kibbelkoele is een schone zwemplas met zandstrand