Vastgoed

Bekendmakingen

Bekijk de bekendmakingen van Staatsbosbeheer van voornemens voor onderhandse uitgifte van grond en gebouwen en de wijze waarop en termijn waarbinnen u kunt reageren.

Bekendmakingen onderhandse uitgifte grond en gebouwen

Staatsbosbeheer geeft, als overheidsorganisatie, vastgoed in beginsel alleen uit via een openbare procedure. Maar in uitzonderingsgevallen doen we dat ook onderhands: wanneer bij voorbaat vaststaat dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de overeenkomst. Dit voornemen met de motivering ervan maken we vooraf bekend via deze website. Daarmee geven we invulling aan het Didam-arrest (Hoge Raad d.d. 26 november 2021). 

Bekendmakingen recreatieschappen

Staatsbosbeheer beheert natuur- en recreatiegebieden voor de recreatieschappen in de provincies Zuid-Holland en Utrecht. De voornemens voor onderhandse uitgifte van grond of gebouwen van deze recreatiegebieden worden bekendgemaakt via de websites van deze schappen: